บ้านริมแม่น้ำน่านท่วมแล้วแจ้งเตือนสูงสุด09.00น.14 สค.

แม่น้ำน่านเพิ่มเร็วมาก ท่วมบ้านริมตลิ่ง ชาวบ้านต.หัวรอ ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก เร่งกั้นกระสอบทรายและยกสิ่งของขึ้นสู่ที่สูง โดยจะท่วมสูงสุด 09.00 น.14 สิงหาคม 2554

ผวจ.ตรวจปริมาณน้ำน่าน หลังเพิ่มขึ้นเตือนเขตเทศบาลเฝ้าระวัง24 ชม.

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบปริมาณน้ำน่านในเขตเมืองพิษณุโลก หลังจากปริมาณน้ำจาก อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ไหลมาอีก 1,300 ล.ลบ.ม. สั่งจับตา 24 ชม.เตรียมเครื่องสูบน้ำ 20 เครื่อง เริ่มสูบน้ำแล้ว 4 เครื่อง

แจ้งเตือนแม่น้ำน่านปริ่มตลิ่งสูงสุด13-14สค.นี้

แจ้งเตือนแม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านเมืองพิษณุโลกจะเพิ่มระดับสูงมากในวันที่ 13-14 สค.นี้ ฝนตกหนักที่อุตรดิตถ์ คาดสองวันมีความสูง 9.7 ม. ที่ต่ำแถบต.จอมทอง ต.ปากโทก และต.มะตูม เตรียมรับมือ