น้ำน่านล้นตลิ่งหลายจุด-ถนนพิษณุโลก-พรหมพิรามท่วมสูง

หลายหน่วยงานเร่งเสริมริมตลิ่งแม่น้ำน่านสองฝากฝั่ง ป้องกันทะลักเข้าเมืองถึงว่าบางจุดจะกันไม่อยู่แล้วก็ตาม ด้านแม่น้ำแควน้อยทะลักพรหมพิราม ท่วมถนนตัดกว่ากว่า 1 กิโลเมตร