ดันแผนเร่งด่วนแก้ท่วมยม-น่านใช้งบ3,231 ล้านบ.

กรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำร่วมทำแผนแก้น้ำท่วมลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านระยะเร่งด่วน ของบรัฐ 3,231 ล้านบ. ส่วนลุ่มน้ำยม ต้องฟืนฟูป่าต้นน้ำ เร่งศึกษาอ่างยมบนยมล่างแทนแก่งเสือเต้น

เร่งช่วยผู้ตกสำรวจน้ำท่วมบางระกำโมเดลยังตอบโจทย์ไม่ได้

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยขบวนกรองค์กรชุมชน จ.พิษณุโลก สำรวจพบผู้ตกสำรวจช่วยเหลือน้ำท่วม ดึงหน่วยงานรัฐและเอกชนมาช่วย บางระกำโมเดลทำให้คนภายนอกคิดว่ามีคนมาช่วยมาก แต่จริง ๆ แล้วยังตกสำรวจเพียบ อบจ.ร่วมมอบถุงยังชีพ100 ชุด

เฝ้าระวังแม่น้ำวังทองส่วนน่านทรงตัวที่10.23ม.

สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพิษณุโลกในรอบเดือนสิงหาคมนี้ได้รับผลกระทบจากแทบทุกแม่น้ำหลักและลำน้ำสาขาที่ไหลผ่านจังหวัดพิษณุโลก น้ำน่านเกือบล้นตลิ่ง น้ำยมอ่วม น้ำแควน้อยมาก ลำน้ำคลองชมพูเกิดน้ำป่า

แก้บน วิถีชีวิตคนไทยโบราณ-ปัจจุบัน

พวกเราแก้บนพระแม่โพสพ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ด้วยหมูหัน 1 ตัว ไก่ต้ม กับข้าวคาวหวาน และเหล้า 1 ขวด ส่วนพิธีการแก้บนนั้น เราไม่ได้ใช้พิธีอะไรมากมาย เพียงจุดธูปบอกกล่าว และรอให้ธูปหมด จากนั้นก็ “เสสัง ฯลฯ”

400 ครอบครัวตกสำรวจไม่ได้รับความช่วยเหลือน้ำท่วม

ขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือตองล่างเปิดเผยว่า มีกว่า 400 ครอบครัวตกสำรวจ ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ

SME Bankเชื่อนโยบายรัฐหนุนผู้ประกอบการกล้าลงทุน

30 สิงหาคม 2554 SME Bank สาขาพิษณุโลก เปิดโครงการ สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์สินเพื่อเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ มอบสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ 50 ราย เชื่อนโยบายรัฐบาลภาคเอกชนกล้าลงทุน

นร.ร้องเหม็นขยะ-ชาวบ้านต้านสร้างบ่อกำจัดแห่งใหม่

ขยะกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของทต.นครไทย นร.โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณร้องเรียนจุดทิ้งขยะชั่วคราวหลังทต.นครไทยส่งกลิ่นเหม็นมาร่วมปีแล้ว กำลังหาที่สร้างบ่อจำกัดขยะ90ไร่ ก็ถูกชาวบ้าน ม.2 ต่อต้าน นายกฯยันพยายามแก้ปัญหาขยะวันละ 10 ตัน ด้วยวิธีเชิงกลชีวภาพ ไม่ส่งกลิ่น ไม่กระทบแหล่งน้ำ