กินข้าวใหม่ม้งบ้านน้ำจวง

เทศกาลกินข้าวใหม่ม้งซาปาเมืองไทย@บ้านน้ำจวง  แข่งพายแพไม้ไผ่

สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาคและชาวไทยภูเขาเผ่าม้งบ้านน้ำจวง จัดเทศกาลกินข้าวใหม่ม้งซาปาเมืองไทย@บ้านน้ำจวง เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีกินอาหารพื้นบ้าน อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลก ให้รู้จักกันอย่างแพร่หลาย บรรยากาศมีนักท่องเที่ยวทั่วไปต่างเดินทางมาเที่ยวชมกันจำนวนมาก