ข่าวพิดโลก

ชมฝีมือแกะสลักผลไม้ของ นร.โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม

นักเรียนโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก พัฒนาฝีมือการแกะสลักผลไม้ลวดลายต่างๆ สวยงามสามารถนำไปต่อยอดประกอบเป็นอาชีพได้ เป็นการฝึกสมาธิ พัฒนาทางด้านอารมณ์