งานวัดใหญ่

โคโยตี้นุ่งสั้นเต้นชวนดูรถไต่ถังงานวัดใหญ่

ชาวพิษณุโลกถ่ายไว้ระบุดูไม่เหมาะสมในงานวัด คลิปโคโยตี้นุ่งน้อยเต้นเชิญชวนขึ้นชมรถไต่ถัง งานวัดใหญ่ อ.เมืองพิษณุโลก

กวนข้าวทิพย์งานสมโภชพระพุทธชินราช

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจัดพิธีกวนข้าวทิพย์ เพื่อเป็นพัฒนาสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช