กวนข้าวทิพย์งานสมโภชพระพุทธชินราช

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 25  มกราคม ที่อุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ทางวัดฯได้จัด พิธีกวนข้าวทิพย์ในงานสมโภชหลวงพ่อพุทธชินราชประจำปี 2555  เพื่อเป็นการหารายได้เป็นทุนพัฒนาสาขาวิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ซึ่งระหว่างประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์ พระสงฆ์ร่วมเจริญพุทธมนต์สมโภชตลอดพิธีกวนข้าวทิพย์  กว่า  100  รูป   ภายในงานมีประชาชนมาร่วมพิธีจำนวนมาก สำหรับข้าวทิพย์ที่ได้ทางวัดฯจะนำไปจำหน่ายในงานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารที่จะมีขึ้นในวันที่ 29มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ นี้ และยังได้แจกข้าวทิพย์ฟรีแก่ผู้ที่มาร่วมพิธี

 

พระธรรมเสนานุวัตร พิพัฒน์กิจจานุยุต เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารรองเจ้าคณะภาค 5  กล่าวว่า ด้วยปีพุทธศักราช  2555  เป็นปีที่ครบรอบ  2600  ปี  แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารได้ดำเนินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการส่งเสริมพระธรรมคำสอนมาโดยตลอดจนปัจจุบันมีการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของพระสงฆ์และประชาชนทั่วไป

 

แต่วิทยาลัยสงฆ์ต้องมีการพัฒนาความรู้ ดังนั้นทางวัดฯจึงได้ให้พระศรีรัตนมุนี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พระนิสิตและ นิสิตคฤหัสถ์  ได้ประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์ในงานสมโภชหลวงพ่อพุทธชินราชประจำปี 2555   เพื่อหารายได้เป็นทุนพัฒนาสาขาวิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ดังนั้น จึงเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพกระทะละ  5,000  บาท  หรือตามกำลังศรัทธา  ซึ่งข้าวทิพย์ที่ได้จะจัดจำหน่ายที่หน้าตึกพระพิษณุบูราจารย์  กุฏิพระศรีรัตนมุนี  ตลอดงานวัดใหญ่

แสดงความคิดเห็น