ตลาดใต้

หล่อเล็ก”อภิรักษ์ ”เดินชมตลาดใต้

อภิรักษ์ โกษะโยธิน รองหน.พรรคประชาธิปัตย์ตื่นเช้าเดินชมวิถีชีวิตชาวเมืองสองแควที่ตลาดใต้ หลังเสร็จภารกิจประชุมกรรมการบริหารพรรค

ตลาดใต้”เสน่ห์ตลาดเช้าเมืองพิษณุโลก”

ตลาดสดเทศบาล 1 หรือ ตลาดใต้ ตลาดเช้าที่มีบรรยากาศการซื้อหาอาหารเช้าจับจ่ายใช้สอยคึกคักมากที่สุด ในเมืองพิษณุโลก ท่ามกลางกระแสห้างค้าปลีกสมัยใหม่ หรือ โมเดิร์นเทรดผุดขึ้น 4 มุมเมือง