น้ำท่วมวังทอง

น้ำท่วมวังทองอ่วม ชาวบ้านทำบุญวันพระลำบาก

สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพิษณุโลก ขยายวงกว้างทั้ง 9 อำเภอ โดยเฉพาะที่ อ.วังทอง น้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ทะลักท่วม 59 หมู่บ้าน พระภิกษุต้องย้ายไปดูบนศาลการเปรียญ ชาวบ้านทำบุญในวันพระลำบาก