น้ำท่วมวังทอง

น้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ทะลักเข้าท่วม อ.วังทอง อ่วม

น้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ได้เข้าแม่น้ำวังทอง ทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนประชาชน ต้องช่วยกันกั้นกระสอบทรายแต่เช้า ยังไม่สามารถกระทำ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศแล้ว 8 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม

น้ำท่วมวังทองอ่วม ชาวบ้านทำบุญวันพระลำบาก

สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพิษณุโลก ขยายวงกว้างทั้ง 9 อำเภอ โดยเฉพาะที่ อ.วังทอง น้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ทะลักท่วม 59 หมู่บ้าน พระภิกษุต้องย้ายไปดูบนศาลการเปรียญ ชาวบ้านทำบุญในวันพระลำบาก