น้ำท่วมวังทอง

รมว.จุติ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอ.วังทอง

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ถูกน้ำท่วมอ.วังทอง จ.พิษณุโลก

น้ำเข้าท่วมตลาดสดวังทอง 120 ปี ย่านเศรษฐกิจ

มวลน้ำที่ไหลจากเทือกเขาเพชรบูรณ์หลากเข้าสู่ลำน้ำเข็ก ทำให้แม่น้ำนวังทองท่วมสูงและเอ่ออล้นตลิ่ง ท่วมในหลายตำบลของอำเภอวังทอง และล้นเข้าท่วมตลาดสด 120 ปี อำเภอทอง ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจของอำเภอวังทอง ประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวต้องถูกน้ำท่วมสูงกว่า 30-40 ซม.