บรรดิษฐ์ อินต๊ะ

ปรับแผนระบายน้ำเขื่อนสิริกิติ์น้ำน่านเหลือแค่ 1 เมตร

แม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านเมืองพิษณุโลกลดต่ำเหลือแค่ 1.3 เมตร เรือนแพอาศัย-ร้านอาหาร ติดตลิ่งเกยตื้นเพียบ เขื่อนสิริกิติ์ ปรับแผนการระบาย หยุดจ่ายน้ำช่วยพื้นที่เกษตร ปล่อยน้ำลดลงเหลือวันละ 9.96 ล้านลบ.ม. ตั้งเป้าสิ้นตค.55 เก็บน้ำในอ่างที่ 70 % ปัจจุบันมีอยู่ 46.44 % เกรงปีหน้าจะขาดน้ำช่วยเหลือการเกษตร

ชลประทานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม

ผอ.ชลประทานพิษณุโลก เผยผลจากพายุวีเซนเต้ น้ำไหลเข้าเขื่อนมากขึ้น พร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม เร่งพร่องน้ำยมและคลองสาขาออกรองรับน้ำเหนือจากแพร่

บรรดิษฐ์ อินต๊ะ

บางระกำโมเดลต้องทำทุกปี เสียงจากผู้ปฏิบัติ บรรดิษฐ์ อินต๊ะ ผอ.ชลประทานพิษณุโลก อย่ามองบางระกำโมเดลเป็นสิ่งก่อสร้าง แต่เป็นวิถีคิดแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือน้ำท่วมภัยแล้ง

นำเครื่องจักรกลช่วยขุดเปิดทางน้ำคลองบางแก้ว

น้ำยังท่วมขังนาข้าวสุโขทัยและพิษณุโลกสูง 1 เมตร ชลประทานนำเครื่องจักรช่วยขุดทำนบคลองบางแก้ว ระยายออกสู่แม่น้ำน่าน รับกระทบขุดลอกคูคลองรับน้ำหลากตามโครงการบางระกำโมเดลต้องล่าช้าออกไปอีก

เตรียมพื้นที่หน่วงน้ำ2แสนไร่ลดน้ำท่วมภาคกลาง

ชลประทานสำรวจพื้นที่หน่วงน้ำ ป้องกันไหลเข้าสู่ภาคกลาง ใน4 อำเภอของพิษณุโลก ที่น้ำท่วมขังเป็นประจำ 235,784 ไร่ แนวทางชดเชยไร่ละ500-1,000 บาท