พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก

พาณิชย์จ.พิษณุโลกติดตามการขายหน้ากากอนามัยราคาประหยัดที่ร้านอีคอนแวร์เฮาส์

พาณิชย์จ.พิษณุโลกติดตามการจำหน่ายหน้ากากอนามัยที่ได้รับจัดสรรจาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

พาณิชย์ตรวจเครื่องสังฆทานป้องกันเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวันมาฆบูชา

เจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ตรวจเครื่องสังฆทาน ป้องกันเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวันมาฆบูชา

ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้เป็นธรรมต่อผู้บริโภค

การค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน พร้อมเชิญชวนให้ผู้ประกอบการนำสินค้าและผลไม้ไทยมาจัดเป็นชุดของขวัญ