สถานีพิษณุโลก

เดินทางโดยรถไฟไม่หนาแน่น ผู้โดยสารลดลงมากทั้งขาขึ้นและขาล่อง

การเดินทางโดยรถไฟที่สถานีพิษณุโลกไม่หนาแน่น ผู้โดยสารลดลงมากทั้งขาขึ้นและขาล่อง สถานีเตรียมมาตรการลดการติดเชื้อทั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง และทำความสะอาดโดยรอบบริเวณ