เดินทางด้วยรถไฟเริ่มหนาแน่น ทำความสะอาดสถานีพิษณุโลกรองรับช่วงสงกรานต์

พิษณุโลก บรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงสงกรานต์ 2562 ใช้บริการรถไฟหนาแน่น มั่นใจรถเสริมพิเศษเพียงพอรองรับผู้โดยสาร สถานีพิษณุโลกทำความสะอาดชานชาลา ห้องสุขา รองรับบริการผู้โดยสาร

วันที่ 11 เมษายน 2562 รายงานบรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ที่สถานีพิษณุโลก ประชาชนเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวขึ้นภาคเหนือหนาแน่นขึ้น และจะหนาแน่นอย่างมากในช่วงวันที่ 11-12 เมษายน นี้ โดยส่วนใหญ่จะหนาแน่นในขบวนรถเที่ยวขึ้นจากกรุงเทพ-พิษณุโลก-เชียงใหม่ ขณะที่เที่ยวล่องเริ่มบางตา

นายศักดิ์สิงห์  วงษ์สงวนสอดศรี หัวหน้าฝ่ายตั๋วสถานีพิษณุโลก เปิดเผยว่า การเดินทางขึ้นเหนือกลับภูมิลำเนาโดยรถไฟจะเริ่มหนาแน่นอย่างมากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ส่วนขาล่องจะไม่เต็ม    การรถไฟฯ ได้เตรียมรถเสริมพิเศษบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่สถานีพิษณุโลก 4 ขบวน เพียงพอต่อการรองรับผู้โดยสาร ขณะนี้การจองตั๋วชั้น 2 รถนอนเริ่มเต็ม แต่ถ้ามาขึ้นที่ต้นทางที่สถานีพิษณุโลกสามารถเดินทางได้

ขณะที่เช้าวันนี้ พนักงานสถานีรถไฟพิษณุโลก จิตอาสา ได้ช่วยกันทำความสะอาดล้างชานชาลา ห้องสุขา เพื่อรองรับการบริการผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์  

สำหรับรถไฟเสริมพิเศษช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ที่สถานีพิษณุโลก มีดังนี้ วันที่ 11-12 เมษายน 2562 ขบวน 955 ( รถเร็ว ) กรุงเทพฯออก 22.30 น. ถึงพิษณุโลก 05.41 น. ออกพิษณุโลก 05.42 น. ถึงสถานีศิลาอาสน์ 07.20 น.

วันที่ 12-13 เมษายน 2562 ขบวน 956 ( รถเร็ว ) ศิลาอาสน์ ออก 08.10 น. ถึงพิษณุโลก 09.34 น. ออก 09.35 น. ถึงกรุงเทพฯ 16.10 น.

วันที่ 15-16 เมษายน 2562 ขบวน 961 ( รถเร็ว ) กรุงเทพฯ ออก 09.40 น. ถึงพิษณุโลก 16.18 น. ออก 16.19 น. ถึงศิลาอาสน์ 17.55 น.

ขบวน 962 ( รถเร็ว ) ศิลาอาสน์ ออก 19.30 น. ถึงพิษณุโลก 21.12 น. ออก 21.13 น. ถึงกรุงเทพฯ 04.45 น.

ค่าโดยสารชั้น 3 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก ราคา 179 บาท ผู้เดินทางสอบถามรายระเอียดได้ที่ Call Center 1690 หรือ สถานีพิษณุโลก  055-244824 055-258005

………………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น