สวนเฉลิมพระเกียรติฯเรือนแพ

ค้านตัดถนนผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติฯ(เรือนแพ)จ.พิษณุโลก

ชาวพิษณุโลกคัดค้านการตัดถนนผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติฯ หรือ สวนเรือนแพ ปอดแห่งใหญ่ของชาวเมือง เตรียมทำแนวถนน ฉ. 1 จากถนนเลี่ยงเมืองมาบรรจบสามแยกเรือนแพ ซึ่งต้องตัดผ่านสวนฯ ขณะที่สมาคมต่อต้านภาวะโลกร้อนออกแถลงการณ์ต่อต้านพร้อมยื่นหนังสือคัดค้านกับผู้ว่าฯ โยธา นายกเทศมนตรี ด้านโยธาแจง เป็นแนวถนน ฉ 1 ตามกม.ผังเมืองตั้งแต่ปี 2542 และบังคับใช้ถึงปัจจุบัน กำลังออกแบบแนวถนนใหม่ให้อยู่ด้านริม ให้กระทบกับสวนฯน้อยที่สุด