หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34

ทหารพัฒนานำเครื่องจักรขุดลอกแม่น้ำยมช่วยเหลือชาวต.วังอิทก อ.บางระกำ

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34 ลงพื้นที่พร้อมเครื่องจักรขุดลอกท้องน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บในพื้นที่ ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ออกบริการหน่วยแพทย์ แจกแว่นตาให้ผู้สูงอายุที่วัดเขาชี

ทหารเพื่อประชาชน นำบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น แจกแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ และเตรียมแผนพัฒนาวัด ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจหมู่บ้าน ชุมชน พร้อมร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ พระโพธิสัตว์กวนอิม ที่วัดเขาชี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก