หมูธงฟ้า

เปิดขายหมูธงฟ้าถูกกว่าท้องตลาดกก.ละ 10 บาท

ค้าภายในจ.พิษณุโลกร่วมกับเขียงหมู เปิดเผยหมูธงฟ้าราคาประหยัด หมูเนื้อแดง กก .ละ 120 บาท ราคาถูกกว่าท้องตลาด 10 บาท ตลาดเทศบาล 1 และตลาดเทศบาล 5 เขียงหมูเผยจะขายดีมาก เตรียมหมูเนื้อแดงเพิ่มกว่าปกติ 100 กก .จำหน่ายสัปดาห์ละ 2 วัน อังคารและศุกร์ รวม 8 ครั้ง สค.-กย.56

เปิดขายหมูธงฟ้าวันแรกคึกคักกก.ละ135 บาท

การค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก กระทรวงพาณิชย์ จึงจับมือร่วมกับผู้ประกอบการเขียงหมูจำหน่ายเนื้อหมูธงฟ้า ในราคากิโลกรัมละ 135 บาท เพื่อลดค่าครองชีพ