เปิดขายหมูธงฟ้าวันแรกคึกคักกก.ละ135 บาท

เปิดขายหมูธงฟ้าวันแรกคึกคักกก.ละ135 บาท

วันที่12 สิงหาคม  ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.พิษณุโลก ว่า เนื่องจากปัจจุบัน  ราคาจำหน่ายปลีกเนื้อหมูชำแหละ ที่ จ.พิษณุโลก ได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภค โดยเฉพาะหมูเนื้อแดง ปัจจุบันจำหน่ายกิโลกรัมละ 150 บาท  ขณะที่เนื้อหมูสันนอกสันในสูงถึงกิโลกรัมละ 170-180 บาท   ส่งผลให้ประชาชนมีค่าครองชีพสูงขึ้นตามไปด้วย

 

การค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก กระทรวงพาณิชย์ จึงจับมือร่วมกับผู้ประกอบการเขียงหมูจำหน่ายเนื้อหมูธงฟ้า ในราคากิโลกรัมละ 135 บาท เพื่อลดค่าครองชีพ ตลอดจนเพิ่มทางเลือกในการบริโภคให้แก่ประชาชน โดยที่อำเภอเมืองพิษณุโลก เปิดจำหน่ายเนื้อหมูธงฟ้า 2 จุด คือ ที่ตลาดสดเทศบาล 1 กิตติกร เขียงหมูเจ๊เอง จำหน่าย ทุกวันศุกร์ เวลา 05.00 น. -13.00 น. และ ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตำบลในเมือง เขียงหมูโกแตว จำหน่ายทุกวันศุกร์ เวลา 04.00 น. -18.00 น. เปิดจำหน่ายไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2554  ทั้งเนื้อหมูแดง และ หมูสามชั้น  ราคาเดียวกันกิโลกรัมละ 135 บาท ถูกกว่าท้องตลาด กิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า 25 บาท

แสดงความคิดเห็น