เพิ่มจุดขายหมูธงฟ้า 130 บาทต่อ ก.ก.เป็น 10 จุดในจ.พิษณุโลก

30 ก.ค.2563 หลังจากสถานการณ์ราคาหมูหน้าเขียง มีการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง บางแห่งขายราคากิโลกรัมละ 150-170 บาท ส่งผลให้กระทรวงพาณิชย์ ต้องหามาตรการแก้ไขปัญหาราคาหมู และให้กำหนดราคาหมูหน้าฟาร์มไม่เกินกิโลกรัมละ 80 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ราคาหมูชำแหละราคาจะต้องไม่เกิน 150-160 บาท พร้อมทั้งให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ได้มีการประสานกับห้าง Makro ทั่วประเทศ นำหมูสะโพกมาจำหน่ายในราคาประหยัด กิโลกรัมละ 130 บาท หรือ หมูธงฟ้า ช่วยเหลือผู้บริโภค

น.ส.ยุพาภรณ์ ส้มลิ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับผู้ประกอบการเขียงหมู เปิดจำหน่ายหมูธงฟ้า ราคาถูก 130 บาทต่อกิโลกรัม จำนวน 4 จุด ได้แก่ ร้านเขียงหมูเจ๊เฮง ร้านเขียงหมูเจ๊พา ในตลาดใต้กิติกร หรือตลาดสดเทศบาล1 และห้างสรรพสินค้าแม็กโคร อีก 2 สาขา

ล่าสุดในวันนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสกรภาคเหนือ ได้ขอให้ผู้ประกอบการ จำหน่ายหมูเนื้อแดงชำแหละ ราคากิโลกรัมละ 130บาท  เข้าร่วมโครงฯ เพิ่มขึ้นอีก รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 จุด คือ ร้านเขียงหมูเจ๊เอ็ง 1.ตลาดสดเทศบาล 1  ( กิตติกร) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ร้านเขี่ยงหมูเจ๊ภา ตลาดสดเทศบาล 1 ( กิตติกร) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ,3.ห้าง makro พิษณุโลก สาขา 1 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก,4ห้าง makro พิษณุโลก สาขา 2 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก , 5.ซีพี เฟรชมาร์ท  ถนนพระองค์ดำ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ,6.ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล ถนนเอกาทศรฐ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ,7.เอส เค อินเตอร์  สาขา ตลาดร่วมใจ   ถนนเอกาทศรฐ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, 8.เอส เค อินเตอร์   สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ,9.เบทาโกร สาขาถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และ  10 ที่เบทาโกร สาขาถนนคนเดิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

//////////

 

แสดงความคิดเห็น