อำเภอชาติตระการ

สวท.พิษณุโลกสัญจรผูกมิตรใกล้ชิดชุมชนที่ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ

สวท.พิษณุโลก จัดโครงการ สวท.สัญจร ผูกมิตรใกล้ชิดชุมชน ครั้งที่ 19 ลงพื้นที่ อำเภอชาติตระการ พร้อมทั้งมอบบ้านให้ผู้ยากไร้

ฝึกอาชีพทำหัตถกรรมจากผ้าเมืองเมืองให้เกษตรกรช่วงประสบภัยแล้ง

พมจ.พิษณุโลกเปิดหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น ให้สตรีที่มีอาชีพเกษตรกรแต่ว่างงานในช่วงประสบปัญหาภัยแล้ง ต่อยอดเพิ่มมูลค่า นำผ้าพื้นเมืองมาประดิษฐ์เป็นกระเป๋า และงานหัตถกรรมต่าง ๆ ที่ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

บ่อภาคอ.ชาติตระการหนาว8องศาครูนำนร.ออกกำลังกายกลางแจ้ง

โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก อุณหภูมิยามเช้าลดลงเหลือเพียง 8 องศา คณะครูต้องนำเด็กๆ มาเข้าแถวยามเช้ากลางแสงแดด พร้อมออกกำลังกายคลายหนาวสร้างภูมิคุ้มกันโรค และเสริมสร้างการเรียนรู้ก่อนเข้าเรียน