อำเภอชาติตระการ

นายพรานโดนยิงดับ พรานอีกคนนึกว่าไก่ลั่นไกเข้าจัง ๆ ที่อ.ชาติตระการ

นายพรานเข้าป่าไปล่าสัตว์กลับถูกยิงเสียชีวิต ตร.ตามรวมญาติในหมู่บ้านเดียวกันนึกว่าเป็นไก่ป่าซัดโป้งเดียวดับอนาถ ที่ป่าในเขตอช.น้ำตกชาติตระการ ม.3 บ้านลาดเรือ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

ส่งเสริมปลูกฟักทองญี่ปุ่น เสริมรายได้ให้เกษตรกรต.บ่อภาค

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ตำบลบ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกฟักทองญี่ปุ่นขาย สร้างรายได้เสริม หลังจากตลาดกำลังเป็นที่นิยม ราคาดีกิโลกรัม 30-50 บาท