อำเภอวัดโบสถ์

อำเภอวัดโบสถ์เตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนาม

ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ พร้อมนายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ลงพื้นที่ในการเตรียมโรงพยาบาลสนามในการรองรับผู้ป่วยติดโควิด 19

“ทำพิธีเบิกบ่อเกลือบ้านนาขาม” แหล่งผลิตเกลือโบราณอ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ อบต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ทำพิธีเบิกบ่อเกลือบ้านนาขาม บ่อเกลือโบราณ แห่งที่ 5 ของจังหวัดพิษณุโลก เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานวิถีชีวิต เป็นการแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมคนชุมชน หลังฟื้นฟูบ่อเกลือขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ทำผลิตภัณฑ์โอท็อปและแหล่งเที่ยวชุมชน

DSI ตรวจสอบข้อเท็จจริง”สวนแสงพรหมรีสอร์ท” บุกรุกป่าสงวน

เจ้าหน้าที่ DSI นำโดรนบินตรวจสอบพิกัดขอบเขตที่ดิน สวนแสงพรหมรีสอร์ท บุกรุกที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติสองฝั่งลำน้ำแควน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก จำนวนกว่า 100 ไร่ ขณะที่เจ้าของรีสอร์ทร้องคัดค้านว่าพื้นที่รีสอร์ทตั้งอยู่ในที่ดิน น.ส.3 ข. เป็นเอกสารสิทธิที่กรมที่ดินออกให้มีเนื้อที่เพียง 50 ไร่เศษ พร้อมนำเจ้าหน้าที่เดินชี้จุดแนวเขตที่ดิน เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของเจ้าของที่ดิน ขณะเดียวกันเป็นการสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติให้ชัดเจนด้วย

อำเภอวัดโบสถ์จัดงานนมัสการและสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ 1,331 ปี วัดเสนาสน์

จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรม และอำเภอวัดโบสถ์ จัดงานนมัสการและสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดเสนาสน์ ประจำปี 2563 ในโอกาสครบ 1.331 ปี

เปิดโครงการพัฒนาป่าชุมชนต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

เปิดโครงการพัฒนาป่าชุมชนพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก” ทุกภาคส่วนร่วมปลูกสมุนไพร ฝายผสมผสาน และป่าถาวร บนพื้นที่เกือบ 500 ไร่ ที่บ้านท่าหนอง ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

แก๊งมอดไม้เหิมกานต้นไม้ให้ยืนต้นตาย 7 ไร่ในป่าสงวนฯป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อยอ.วัดโบสถ์

แก๊งมอดไม้เหิมลงมือกานต้นไม้จำนวนมากในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย เพื่อหวังให้ยืนต้นตายก่อนตัดโค่นไปขาย พื้นที่เสียหายจำนวน 7 ไร่ หมู่บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก