อำเภอวัดโบสถ์เตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าพนักงานป้องกันฯ เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ในการเตรียมโรงพยาบาลสนามในการรองรับผู้ป่วยติดโควิด 19 เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มของจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ขีดความสามารถของโรงพยาบาลในเรื่องพื้นที่อาจไม่เพียงพอ จึงได้จัดตั้งสถานที่รักษาพยาบาลชั่วคราว ณ วัดโบสถ์ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

 

แสดงความคิดเห็น