เข้าโปกโล้น

เริ่มเข้าฤดูหนาวปี 64 ชมทะเลหมอกนครชุม บนเขาโปกโล้น

เริ่มเข้าสู่ต้นหนาว นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด เดินขึ้นเขาโปกโล้น ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น พร้อมชมทะเลหมอกที่สวยงาม ร่องเขานครชุม ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก