เศรษฐกิจพอเพียง

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง มีความสุขทุกวัน ที่บ้านหัวแท ต.บ้านกร่าง

สองสามีภรรยาชาวจังหวัดพิษณุโลก น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ ทุกวันนี้มีความสุขมาก

ป่าครอบครัว“นายประสิทธิ์ เพ็งหัวรอ”ปลูกสวนป่าหลากชนิด ใช้ประโยชน์ได้ทั้งปีที่ต.ท่าโพธิ์

อดีตข้าราชการ ใช้เวลาว่างช่วงเป็นข้าราชการ มาทำนา แต่มีปัญหามาก จึงน้อมนำหลักเกษตรแบบผสมผสาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปฏิบัติ แปลงผืนนาปลูกเป็นสวนป่าครอบครัว จนเกิดเป็นรายได้อย่างยั่งยืนจริง ๆ หลังเกษียณ โดยเฉพาะมะดันดอง ที่ส่งขายไปแล้วทั่วประเทศ สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีนจึงยกย่อง

ปลูกเองขายเองพืชใช้น้ำน้อยชาวนาต.บ้านกร่างขยันทำกินสู้ภัยแล้ง

ชาวนาตำบลบ้านกร่างอ.เมืองพิษณุโลกขยันทำมาหากิน ปีนี้ขาดน้ำทำนา หันมาปลูกพืชระยะสั้น ใช้น้ำน้อยกว่าทำนา ในที่ดินที่เช่าหลังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก เก็บไปขายตามตลาดสดเอง รายได้ดีกว่าทำนามาก ขณะที่ยังหวั่น น้ำจะไม่เพียงพอ น้ำในคลองชลประทานเริ่มแห่งขอด ต้องต่อท่อสูบน้ำเป็นช่วง ๆ

กำนันต.วัดพริกน้อมนำหลักศ.พอเพียงมาใช้เป็นตัวอย่างให้ลูกบ้าน

นายสวน เจริญสุขรุ่งเรือง กำนันต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก ได้ใช้ชีวิตในแบบเศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ไว้ข้างบ้าน ใช้พื้นที่ส่วนที่เหลือปลูกข้าวโพด มะละกอ ลดรายจ่ายสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวและยังได้ส่งเสริมให้ลูกบ้านได้ทำตาม หลายครัวเรือนเริ่มใช้พื้นที่ว่างเปล่ามาปลูกผักสวนครัว

ตรวจผลงานเศรษฐกิจพอเพียงในกองบิน46

กองทัพไทยตรวจงานโครงการพระราชดำริ ศก.พอเพียงภายในกองบิน 46 ทึ่ง ! โรงงานผลิต ไบโอดีเซล ใช้ได้จริง แต่อยาก นำระบบสัญญานภาพชุดปฎิบัติการป้องกันฐานบิน ออนไลน์สู่ผู้บังคับบัญชา ไปใช้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ครอบครัวพอเพียง

ลุงเยี่ยมเกษตรกรตัวอย่าง ปลูกข้าว ปลูกผัก เลี้ยงไก่ไข่ ไว้กินเอง เหลือแบ่งเพื่อนบ้าน และขายสร้างรายได้ อีกทั้งยังมีอาชีพเสริมด้วยการทำพรมเช็ดเท้าให้กับครอบครัวและเยาวชนภายในหมู่บ้าน

จ่าพอเพียงเลี้ยงกบเสริมรายได้ครัวเรือน

จ่าสิบเอกสุรศักดิ์ พลธรรม นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ใช้พื้นที่บ่อน้ำชำ บ่อขยะ ข้างบ้านพักในค่ายพัฒนาเป็น บ่อเลี้ยงกบ 15,000 ตัว รายได้ดีวันละ 500 บาท

อยู่แบบพอเพียง”อุบล ใจโอด”

น้ำท่วมปีนี้ผลกระทบหนักแน่ ตกงาน เศรษฐกิจถดถอย หลายคนเริ่มคิดถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อุบล ใจโอด ผู้ใหญ่บ้านหญิงแห่งบ้านดอนม่วง ถือเป็นแบบฉบับให้เรียนรู้วิธีการและแนวคิด

จุดประกายเศรษฐกิจพอเพียงลูกค้าธกส.บางกระทุ่ม

ธกส.อบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก จุดประกายเศรษฐกิจพอเพียง นำลูกค้าและชาวบ้านเข้าอบรมศูนย์การเรียนรู้ศ.พอเพียงบ้านบางกระน้อย ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม มุ่งเป้าลดรายจ่ายในครัวเรือน