โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

เร่งปรับพื้นที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เป็นจุดคัดกรองรับผู้ป่วยโควิด

จังหวัดพิษณุโลก เตรียมจุดพักคอย 4 แห่ง รับผู้ติดเชื้อจากกทม.-ปริมณฑล หลายภาคส่วนและโรงเรียนเร่งความสะอาดในพื้นที่รองรับ ในขณะที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก เลื่อนมาตรการป้องกันโควิดให้ นร.เรียนออนไลน์ที่บ้านไปจนถึง 31 ส.ค.