พิษณุโลกพิทยาคมอัดฉีดเงินรางวัลเด็กเก่งสอบโอเน็ตได้เต็มร้อยคนละ 10,000 บ.

วันที่ 8 เมษายน 2561 ที่หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการมอบโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัล แก่นักเรียนของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ที่สามารถทำคะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test หรือ โอเน็ต ที่จัดสอบโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีคณะกรรมการจากสมาคมนักเรียนเก่าพิษณุโลกพิทยาคม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะครูและผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ในการนี้ สมาคมนักเรียนเก่าพิษณุโลกพิทยาคม ได้มอบเงินให้แก่นักเรียนทั้ง 6 คน ๆ ละ 10,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นแรงจูงใจแก่น้อง ๆ ว่ามีพี่ๆ ของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมประสบผลสำเร็จในการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 คน ที่ได้ 100 คะแนนเต็มวิชาคณิตศาสตร์ คือ นายธีรภัทร จันทรมณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 คน ที่ได้ 100 คะแนนเต็มวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ นายเมธา เอมถนอม นายชานน วิญญูหัตถกิจ นายภูริช แซ่โก นายวศิน เมฆเกษม และนายตรีภูมิ ด้วงสั้น ด้าน พล.ต.ต.เฉลิม สุวรรณรัตน์โอสถ รองจเรตำรวจ สำนักงานจเรตำรวจ ในฐานะนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กล่าวว่า ในนามของศิษย์เก่าพิษณุโลกพิทยาคม อยากให้น้อง ๆ ศิษย์เก่ามาร่วมช่วยกันพัฒนา อยากให้เกิดความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน โดยนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา ที่ใช้ได้ผลแน่นอน และจะทำให้โรงเรียนเรา เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ของสถาบันการศึกษา อยากให้น้อง ๆ ศิษย์เก่าทุกรุ่นมาช่วยกันพัฒนาเพื่อให้น้อง ๆ รุ่นต่อไปได้เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป นอกจากนี้ ยังมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีคะแนนโอเน็ตยอดเยี่ยมเกิน 90 คะแนนในรายวิชาภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 อีก 37 คนด้วย . ………………

แสดงความคิดเห็น