โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

ร.ร.อนุบาลพิษณุโลกบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศล

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกจัดโครงการบวชบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ