โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

ทำความสะอาดร.ร.อนุบาลพิษณุโลกป้องกันโควิด-19

นายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย นัดโรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศทำความสะอาด คัดกรอง ป้องกันโควิด 19 ส่วนรร.อนุบาลพิษณุโลกมีหมอมาให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อผ่านระบบโทรศัทน์วงจรปิดของโรงเรียน เผยมีเฝ้าระวังนักเรียน 1 ราย ใกล้ชิดกับญาติเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

ร.ร.อนุบาลพิษณุโลกบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศล

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกจัดโครงการบวชบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ