โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

พานไหว้ครูน้ำพริกปลาทูนร.เฉลิมขวัญสตรี

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมไหว้ครู งดพานแฟชั่น ให้สืบสานประเพณีที่ดีงาม แต่ก็ยังมีทั้งกระเช้าผลไม้ตามฤดูกาล เด็ดสุด คือ จัดน้ำพริกปลาทู ผักสดใส่กระเช้าไหว้ครู แทนพานดอกไม้สร้างสีสันไหว้ครูปีนี้

จัดอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีจัดอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังหลักธรรมให้นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการเรียน

นร.เฉลิมขวัญสตรีคว้าเหรียญทองแดงดาราศาสตร์โอลิมปิก

น้องแอนจี้ ดญ.พัชริยา ผาติรงควิวัฒน์ ม.3.6 ร.ร.เฉลิมขวัญสตรีคว้าเหรียญทองแดง ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 18 ร่วมเป็นตัวแทนทีมมัธยมของประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศลิทัวเนีย 6-14 กย.56 คณะครู เพื่อนนักเรียนร่วมแสดงความยินดี

เฉลิมขวัญสตรีคว้ารางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ปี 2556 ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

นร.เฉลิมขวัญฯคว้าเหรียญทองดาราศาสตร์โอลิมปิก

ดญ.พัชริยา ผาติรงควิวัฒน์ ชั้นม.2 เฉลิมขวัญสตรี สร้างชื่อคว้ารางวัลเหรียญทอง เป็นผู้แทนประเทศไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไปแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 18 (XVIII IAO) ระหว่างวันที่ 6 – 14 กันยายน 2556 ณ เมืองวิลนีอุส ประเทศลิทัวเนีย

นร. ทำการ์ดวาเลนไทน์ให้กำลังใจชายแดนใต้

เนื่องในวันแห่งความรัก นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ทำการ์ดวาเลนไทน์ ให้กำลังใจ ประชาชน และทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ ชายแดนภาคใต้

เฉลิมขวัญสตรี กับรางวัลพระราชทาน ฝันของคุณภาพ

ถือว่าเป็นรางวัลแห่งมาตรฐานของการศึกษา ที่ได้มีการพัฒนาให้มีคุณภาพทั้งการเรียนการสอน อันที่จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและเยาวชนสูงสุด ซึ่งหลายโรงเรียนควรมุ่งเน้นและคำนึงถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา ที่เยาวชนของชาติ