โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

นร.เฉลิมขวัญฯคว้าเหรียญทองดาราศาสตร์โอลิมปิก

ดญ.พัชริยา ผาติรงควิวัฒน์ ชั้นม.2 เฉลิมขวัญสตรี สร้างชื่อคว้ารางวัลเหรียญทอง เป็นผู้แทนประเทศไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไปแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 18 (XVIII IAO) ระหว่างวันที่ 6 – 14 กันยายน 2556 ณ เมืองวิลนีอุส ประเทศลิทัวเนีย

นร. ทำการ์ดวาเลนไทน์ให้กำลังใจชายแดนใต้

เนื่องในวันแห่งความรัก นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ทำการ์ดวาเลนไทน์ ให้กำลังใจ ประชาชน และทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ ชายแดนภาคใต้

เฉลิมขวัญสตรี กับรางวัลพระราชทาน ฝันของคุณภาพ

ถือว่าเป็นรางวัลแห่งมาตรฐานของการศึกษา ที่ได้มีการพัฒนาให้มีคุณภาพทั้งการเรียนการสอน อันที่จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและเยาวชนสูงสุด ซึ่งหลายโรงเรียนควรมุ่งเน้นและคำนึงถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา ที่เยาวชนของชาติ