ผู้ว่าฯฟิตเดินเครื่องบางระกำโมเดลแก้น้ำท่วมบูรณาการ

บางระกำโมเดลวันที่ 21 สิงหาคม 2554 ที่ว่าการอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์ ผวจ.พิษณุโลก เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอ.บางระกำ เพื่อตั้งวอร์รูมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอ.บางระกำ ตามแผนบางระกำโมเดล ที่นายกรัฐมนตรียกให้เป็นจังหวัดนำร่องในการบูรณาการแก้ไขผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งเฉพาะหน้า ปานกลาง และระยะยาว ผวจ.พิษณุโลก ได้ประชุมสรุปถึงสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบางระกำในปัจจุบัน ที่น้ำจากแม่น้ำยมยังคงเพิ่มระดับขึ้นวันละ 6 เซนติเมตร และยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากยังมีน้ำปริมาณมากยังท่วมในเขตจ.สุโขทัย และวางแผนถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทั้งในด้านปัจจัย 4 การรวมเครือข่ายข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยต่อจากนี้จะใช้ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางระกำเป็นวอร์รูมสำหรับรายงานสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่จะเชื่อมข้อมูลถึงกันระหว่างอำเภอ จังหวัด และสำนักนายกรัฐมนตรี นายปรีชา เรืองจันทร์ ผวจ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า วันนี้ได้เริ่มต้นแผนบางระกำโมโดลเพื่อร่วมบูรณาการการแก้ปัญหาน้ำท่วม โดยเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมา จังหวัดและอำเภอ ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมมานานแล้ว และคอยติดตามแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีการประชุมกับนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ได้ให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดนำร่องในการแก้ไขแบบบูรณาการตามชื่อบางระกำโมเดล จึงตั้งวอร์รูม รวมศูนย์ข้อมูลที่อำเภอบางระกำท่วมบางระกำวงกว้าง

 

นายปรีชา เผยว่า เป็นเรื่องที่เราทำกันมานานแล้ว จังหวัดพิษณุโลกเริ่มบริหารจัดการน้ำตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ไล่ตั้งแต่น้ำจะเข้า มีข้อมูล เพราะน้ำบางระกำท่วมมานานแล้ว มีข้อมูลว่าน้ำจะท่วมกี่หมู่บ้าน กี่ชุมชน พื้นที่เกษตรเท่าไหร่ มีการเตรียมการแล้ว แต่ปีนี้น้ำท่วมเร็วไปหน่อย เราบริหารจัดการและมีข้อมูล เมื่อเกิดน้ำท่วมจากดีเพรสชั่นไหหม่า นกเต็น ก็เข้าไปช่วยเหลือประชาชน ปัจจัย 4 อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย แพ เรือ สะพาน ถนน โรงเรียน เมื่อช่วยเสร็จ ถึงจุดหนึ่งน้ำก็จะลดก็จะไปฟื้นฟู ถนนเสียหาย การเกษตร ปศุสัตว์ จะชดเชยเท่าไหร่ บ้านเรือน

 

สุดท้ายก็เป็นการแก้ปัญหาระยะยาว เมื่อน้ำเคยท่วมตรงนี้ ท่วมตรงนั้น ทำทางระบายน้ำดีขึ้น เพื่อแก้ปัญหาระยะยาว แนวคิดผมคือ                 water way หรือทางน้ำไหล เมื่อก่อนน้ำท่วมมาก็ลงทุ่งแล้วระบายลงไป แต่ปัจจุบันมีถนนมาสร้าง เปรียบเสมือนเขื่อน ที่ต่ำก็ท่วมบ้านชาวบ้าน ลักษณะอย่างนี้ ผันน้ำ ทางด่วนน้ำ ไปที่ลุ่ม ที่ต่ำ โดยการขุดลอกคลองที่มีอยู่ให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น แล้วขับจากแม่น้ำยม สู่แม่น้ำน่าน สู่แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นองค์ความรู้ที่หน่วยงานด้านน้ำจะไปคิดต่อว่าจะทำอย่างไร ที่กรมชลประทานรับเรื่องนี้ไปทำแล้ว ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

 

ขณะที่น้ำเริ่มลด มาปลายกันยายนน้ำลดหมดก็น้ำแล้งอีกแล้ว เมื่อน้ำมาก ถ้ามีแก้วลิงเหมือนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สอนเรา พิษณุโลกมีพื้นที่มาก ปี 2555 จังหวัดก็เตรียมการที่บ้านกรุงกรัก ต.ท่านางงาม ไว้จุดหนึ่งแล้ว มีงบประมาณแล้ว  เมื่อเจอรมว.เกษตรฯ ก็เสนอไปว่า มีพื้นที่ทำแก้มลิงอีก ที่บึงตระเคร็ง ต.ปลักแรด ประมาณ 1,200 ไร่ บึงแล้ว 1,300 ไร่ และบึงระมานอีก 1,300 ไร่ เป็นที่เก็บน้ำ เป็นพวง ๆ บึงหลาย ๆ บึงรวมกันก็เหมือนเป็นบึงใหญ่ เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ และทำคลองเชื่อมกันคือคลองคด กำลังหางบประมาณมาทำให้บึงต่าง ๆ เชื่อมถึงกัน

 

“ส่วนบางระกำโมเดลนั้น วันนี้ก็ให้ผู้ที่ทำงานได้ฟังว่า ที่เราทำงานทั้งหมดเราทำแล้ว แต่ยังไม่ได้บูรณาการร่วมกัน วันนี้มาตั้งเป็นวอร์รูม การสื่อสารได้ดี รายงานจังหวัดได้ รายงานนายกรัฐมนตรีได้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ จังหวัดทำมาแล้ว เพียงแต่ทำให้เป็นระบบมากขึ้น สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปานกลาง และระยะยาวได้” ผวจ.พิษณุโลก กล่าว

แสดงความคิดเห็น