อบจ.ส่งเสริมลิเกเด็กรร.วัดโพธิญาณให้งบ1.5แสน

คณะร่มโพธิ์ทอง รร.วัดโพธิญาณ

 

 

ในสมัยก่อนการแสดงลิเก  เป็นการแสดงที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมมาก เพราะนอกจากจะได้รับความบันเทิงแล้ว ยังมีศิลปวัฒนธรรม  ตลอดทั้งภาษาที่ใช้ในการแสดง บทบาทแต่ละตัวที่แต่งต่างกันไป  แต่ยุคปัจจุบันศิลปะการแสดงลิเกได้ถูกกระแสวัฒนธรรมตะวันตกกลืนหายไปมาก จนเกือบแทบจะไม่เหลือให้ชม แต่ยังพอมีคณะลิเกที่เปิดรับการแสดงอยู่บ้าง  แต่ก็ถือว่าน้อยมาก ซึ่งจะส่งผลให้ความเป็นลิเกไทยเกือบสูญหายไปกับกาลเวลา แต่โรงเรียนวัดโพธิญาณ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยนายนิรันดร์ มากำเนิด  ผอ.โรงเรียน เป็นผู้ที่จุดไฟให้เยาวชนของชาติโดยเฉพาะเด็กนักเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ในศิลปะลิเกไทย เพื่ออนุรักษ์ให้อยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

 

คณะร่มโพธิ์ทอง รร.วัดโพธิญาณ

ผอ.นิรันดร์ เปิดเผยว่า ตนเป็นคนรักศิลปวัฒนธรรมลิเกไทย จึงตั้งความหวังว่าจะสร้างเยาวชนให้เกิดความรักในลิเกไทย ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มามานาน โดยเมื่อ ปี 2538 ได้เปิดรับสมัครจากเด็กนักเรียนในโรงเรียน ว่าใครมีความประสงค์จะเรียนรู้ลิเก ปรากฏว่ามีเด็กนักเรียนสนใจเป็นจำนวนมาก และฝึกสอนการร้องรำลิเกมาแล้วถึง 3 รุ่น และรุ่นปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 4 มีเด็กนักเรียนที่มาศึกษาตั้งเป็นคณะลิเกจำนวน 40 คน และตั้งชื่อคณะว่า “ร่มโพธิ์ทอง“

 

คณะร่มโพธิ์ทอง รร.วัดโพธิญาณ

นายเศรษฐา กิตติจารุรักษ์ ส.อบจ. กล่าวว่า ตนได้เสนอโครงการไปที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมของบประมาณมาสนับสนุนโรงเรียน เนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีทุนที่จะนำมาจัดซื้ออุปกรณ์ และเครื่องแต่งตัวลิเก หลังจากได้งบมาจำนวน 150,000 บาท ได้นำไปตัดชุดลิเกได้เพียง 3 ชุดเท่านั้น เพราะราคาชุดแพงมาก ตกชุดละ 10,000-30,000 บาท  ทำให้ชุดลิเกยังไม่พอเพียง จึงต้องใช้ชุดอื่นแทนชั่วคราว

 

สำหรับคณะลิเกเยาวชน ร่มโพธิ์ทอง โรงเรียนวัดโพธิญาณ ส่วนมากเด็กนักเรียนที่มาเล่นลิเก จะเป็นเด็กที่มีปัญหาทางครอบครัว ฐานะยากจน  เด็กเร่ร่อน เด็กกำพร้า และถูกทอดทิ้ง ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนกินนอนประจำ โดยมีวิทยากร ที่มีความรู้ทางด้านลิเกมาอบรมสั่งสอนศิลปะลิเกไทย  มีนายณรงค์ บัวคำ และนายทวี เที่ยงแท้ หรือ รู้จักกันในนาม ลิเกเก่า ชัยพร ลูกบ้านแพน  ตลอดเวลาที่มีการเรียนรู้ลิเกไทย มีลูกศิษย์ลูกหาที่จบออกไป  ได้ไปตั้งคณะลิเกของตนเองก็มี อาทิฉลองชัย เทพบุตร  ส่วนการนำเสนอเรื่องราวลิเก ซึ่งจะมีทั่งเรื่องทั่วไป เช่นพระอภัยมณี นอกจากนั้นได้มีการสร้างหรือพอตเรื่องขึ้นมาใหม่ให้สอดคล้องเกี่ยวกับบทเรียน  เป็นการนำเสนอในรู้แบบใหม่ให้เด็กนักเรียนเข้าใจง่ายขึ้น ขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดค่าใช่จ่ายในการแสดง มีเพียงการไปเล่นโชว์และได้รับความอนุเคราะห์เป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้น  ทางโรงเรียนกำลังจัดเป็นโปรแกรมให้เด็กไปโชว์การเล่นลิเกตามสถานที่ต่าง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักศิลปวัฒนธรรมที่ดีของไทย ตลอดทั้งได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน และมีความรักสามัคคีกลมเกลียว

 

ผอ.นิรันดร์ เผยต่อว่า ด้วยใจรักลิเกจึงทำมาเรื่อย ๆ ส่วนใหญ่แล้วจะควักทุนส่วนตัว เพิ่งเป็นครั้งแรกที่มีงบประมาณสนับสนุนมากขนาดนี้จากอบจ.พิษณุโลก ตนได้นำไปเป็นค่าจ้างวิทยากรครูลิเกมาสอนเด็ก การแสดงจะเป็นศิลปะลิเกขนานแท้ ร้องเล่นเป็นเรื่องเป็นราว ทำฉากใหม่ จัดซื้อชุดใหม่

 

คณะร่มโพธิ์ทอง รร.วัดโพธิญาณ

สำหรับผู้สนใจติดต่อคระลิเกเด็ก”ร่มโพธิ์ทอง” รร.วัดโพธิญาณ สามารถติดต่อได้ที่ผอ.นิรันดร์  มากำเนิด หมายเลข 087-2038900

แสดงความคิดเห็น