ข้าวพิษณุโลกจมน้ำชาวนาสูญเงิน 500 ล้านบาท

นาข้าวบางระกำปี2554จมน้ำเสียหายเกือบหมด

นายนิสิต  เมฆอรุณกมล ประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดพิษณุโลก เจ้าของโรงสีข้าวศรีคงเจริญ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า  จากปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่โซนตะวันออก ของแม่น้ำน่าน  แม่น้ำยม  ซึ่งในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกประสบปัญหาหนักที่สุดในพื้นที่ อำเภอบางระกำ นาข้าวเสียหายเกือบทั้งหมด รองลงมาคือ อ.บางกระทุ่มและ อ.พรหมพิราม เพียงบางส่วน ซึ่งทั้ง 3 อำเภอเป็นพื้นที่ทำนาหลักของจังหวัดพิษณุโลก ส่งผลให้ผลผลิตจากการปลูกข้าวช่วงนาปรังกว่า  1 ล้านไร่ เสียหายไปประมาณ 30  % คิดมูลค่าความเสียหายของข้าวเปลือกในท้องตลาด ประมาณ 500-600  ล้านบาท ซึ่งหลังจากน้ำลดลงในอีก  2 เดือนข้างหน้านี้  ชาวนา อ.บางระกำ อ.พรหมพิราม และอ.บางกระทุ่ม  ก็จะลงมือทำนาต่ออีก  2 รอบในทันทีเพื่อชดเชยนาข้าวที่เสียหายในช่วงนาปรังที่ผ่านมา

 

นายนิสิต กล่าวถึงโครงการรับจำนำข้าวที่ จ.พิษณุโลก จะเป็นจังหวัดนำร่องเปิดโครงการก่อนในวันที่ 7 ตุลาคมนี้ว่า   ในส่วนของ จ.พิษณุโลก เรามีความพร้อมที่จะเปิดรับจำนำข้าว โดยเบื้องต้นมีโรงสีเข้าร่วมโครงการ 19 แห่ง เป็นโรงสีที่มีศักยภาพ สีข้าวให้โครงการได้ 30 เท่าของกำลังการผลิต   เป็นโรงสีที่มีเตาอบ มีลานตากข้าวเองพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 5 ไร่

 

สำหรับโรงสีศรีคงเจริญ  มีศักยภาพสามารถแปรรูปข้าวได้วันละ 200 ตันต่อวัน  มีความพร้อมเปิดรับจำนำข้าวในพื้นที่ อ.บางกระทุ่ม อ.เนินมะปรางและอ.วังทอง   มีความพร้อมไม่จำเป็นต้องมีโรงสีจากต่างจังหวัดเข้ามาร่วมรับจำนำ ส่วนเรื่องการป้องกันการทุจริตโกงรัฐบาลคงทำไม่ได้ เนื่องจากทางจังหวัดมีการตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบอย่างจริงจัง โรงสีที่เข้าร่วมโครงการไม่สามารถนำข้าวจากพม่า เวียดนาม หรือข้าวข้ามชาติจากที่อื่น ๆ เข้ามาสวมสิทธิ์ได้ โครงการรับจำนำต้องเป็นชาวนาจริง ๆ เพื่อเป็นผลงานของพรรคเพื่อไทย จึงต้องการให้เกิดความเสียหายจากโครงการน้อยที่สุด ขณะเดียวกันจะได้คะแนนเสียงจากชาวนาเพิ่มขึ้น   ซึ่งการรับจำนำข้าวเปลือกที่กำลังจากเปิดขึ้นในเดือนหน้านี้ ในส่วนของ จ.พิษณุโลก  ยังมีข้าวอีกมากเพราะพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่ได้รับความเสียหายยังมีอีกกว่า 8 แสนไร่

 

ประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า โครงการรับจำนำข้าวเปลือกเป็นโครงการที่ดี ที่เป็นความหวังของชาวนาที่จะได้ข้าวราคาราคาสูง  ขณะที่กลุ่มพ่อค้าข้าว และผู้ส่งออกข้าว พยายามกดราคา ซื้อข้าวจากเกษตรกรราคาถูกและพยายามล้มโครงการ เนื่องจากซื้อข้าวถูกขายต่างประเทศได้มากกว่า แต่หากมีการเปิดโครงการรับจำนำข้าว จะต้องซื้อข้าวแพง  ทำให้การขายลำบาก กำไรน้อย คนกลุ่มนี้จะเสียประโยชน์มากจึงพยายามล้มโครงการนี้อยู่

 

 

แสดงความคิดเห็น