พิจิตร-ยอดตายจากน้ำท่วมอันดับ1ที่35ราย

ภาระกิจรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  วันนี้ ( 2 ตุลาคม 54) ที่จังหวัดพิจิตร   นายศิริวัฒน์   ขจรประศาสน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์  ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จำนวน 4,500 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่วัดไผ่รอบ  ตำบลไผ่รอบ  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง  และที่ตำบลท่าเสา  อำเภอโพทะเล  เพื่อเป็นการเยียวยาบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบอุทกภัยของจังหวัดพิจิตรที่ยังคงประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้

 

นายนายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์  กล่าวว่า  จากการลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรอย่างต่อเนื่องจากการมอบหมายของนายกรัฐมนตรี  พบว่า อุทกภัยส่งผลกระทบต่อคนพิจิตรเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้ง 12 อำเภอของจังหวัดพิจิตร   มีเนื้อที่ทั้งบ้านเรือนประชาชน และ  พื้นที่ทางการเกษตรถูกน้ำท่วมกว่าเก้าแสนไร่  ซึ่งน่าจะเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมมากที่สุดของประเทศ  สาเหตุเนื่องจากจังหวัดพิจิตรเป็นพื้นที่แอ่งกระทะรับน้ำจากจังหวัดรอบด้านทำให้น้ำท่วมสูงและท่วมนานโดยขณะนี้ท่วมนานกว่า 1 เดือนแล้ว

 

นายนายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์  กล่าวอีกว่า ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือการเสียชีวิตจากการจมน้ำขณะนี้จังหวัดพิจิตรเสียชีวิตจากการจมน้ำไปแล้วจำนวน 35 ราย ซึ่งถือว่าเป็นยอดที่สูง   ตนจึงจะนำปัญหาที่เกิดขึ้นเสนอต่อนายกรัฐมนตรี   และส่วนงานที่เกี่ยวข้องหาวิธีในการลดหรือหยุดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากน้ำ  โดยอาจจะมีการจัดสรรเรือ  และเสื้อชูชีพ ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเพื่อแก้ปัญหา พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนให้ระมัดนะวังในการดำเนินชีวิตเพื่อลดความสูญเสียจากอุทกภัยต่อไป

 

ขอบคุณทีมข่าวพิจิตรและภาพจากสมาคมกู้ภัยข่าวภาพพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น