น้ำน่านลดฮวบอ.บางระกำแห้ง20พย.นี้

แม่น้ำน่านเมืองพิษณุโลก 3 พย.2554

นายบรรดิษฐ์  อินต๊ะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 แม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านเมืองพิษณุโลกอยู่ที่ระดับ 4.70 เมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 430 ลบ.ม.ต่อวินาที ขณะที่วันที่ 2 พฤศจิกายน แม่น้ำน่านสูง 4.92 เมตร ลดลงมากจากช่วงสองเดือนที่ผ่านมา

แม่น้ำน่านเมืองพิษณุโลก 23 กย.2554

มาจากการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ ที่ขณะนี้เก็บน้ำไว้ที่ 99 % หรือ 9,494 ล้านลบ.ม. และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ที่กักเก็บน้ำไว้ที่ 100 % 939 ล้านลบ.ม. และนับจากนี้ไป สองเขื่อนใหญ่ลุ่มน้ำน่านจะกักเก็บน้ำไว้ให้มากที่สุด เพื่อบริการจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้ง ที่คาดว่า เกษตรกรในพื้นที่ ต้องเร่งทำนาให้ได้ 2 รอบ ชดเชยกับนาข้าวที่ถูกน้ำท่วมเสียหาย และน้ำในเขื่อนก็จะช่วยในพื้นที่ชลประทานได้มาก

แม่น้ำน่านเมืองพิษณุโลก 3 พย.2554

 

นายบรรดิษฐ์ เผยต่อว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ระดับน้ำแม่น้ำน่านเมืองพิษณุโลกจะลดต่ำกว่าปัจจุบันอีกเล็กน้อย แต่เมื่อเทียบกับเทศกาลลอยกระทงเมื่อปี 2553 แม่น้ำน่านอยู่ในระดับที่สูงกว่า ช่วงนี้หลายส่วนก็ต้องการให้ปล่อยน้ำมาให้แม่น้ำดูสวยงามในช่วงเทศกาลลอยกระทง แต่การบริการจัดการน้ำ ต้องคำนึงถึงภาคเกษตรด้วย ถ้าปล่อยน้ำเพื่อให้แม่น้ำดูสวยงาม ก็จะสูญเสียน้ำบางส่วนไปด้วยเช่นกัน ช่วงนี้ก็ต้องพบกันครึ่งทาง

แม่น้ำน่านเมืองพิษณุโลก 23 กย.2554

 

สำหรับพื้นที่น้ำท่วมขังในจังหวัดพิษณุโลกขณะนี้ ยังเหลือมวลน้ำก้อนใหญ่อีกประมาณ 500 ล้านลบ.ม. ที่ยังท่วมขังในทุ่งของอ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย และอ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ขณะนี้ได้ระบายน้ำท่วมขังส่วนนี้ลงสู่แม่น้ำน่าน ผ่านคลอง DR 15.8 ในอัตรา 15 ลบ.ม.ต่อวินาที และคลอง DR 2.8 ในอัตรา 48 ลบ.ม.ต่อวินาที คาดว่า วันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ น้ำที่ท่วมขังในพื้นที่อ.บางระกำจะแห้ง และเริ่มทำนารอบที่หนึ่งกันได้ ทางจังหวัด ได้แจ้งให้ท้องถิ่นเริ่มทำแนวกระสอบทรายกั้นแม่น้ำยมเตรียมการกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำนารอบแรกกันแล้ว

แม่น้ำน่านหลังราม่า 3 พย.2554

 

นายบรรดิษฐ์ เผยต่อว่า ปีนี้อ.บางระกำน้ำท่วมขังทำลายสถิติเดิมไปแล้ว นับจากวันที่ 1 กรกฏาคม 2554 อ.บางระกำถูกน้ำท่วมขังไปแล้ว 126 วัน จากที่เคยบันทึกไว้อ.บางระกำเคยถูกน้ำท่วมขังนานที่สุด 110 วัน สาเหตุที่ท่วมขังนานคือ ต้องทำการหน่วงน้ำที่ท่วมขังไว้ ไม่ให้ไหลไปซ้ำเติมพื้นที่ด้านล่าง  และในอนาคต การบริหารจัดการน้ำก็จะยากกว่าปัจจุบันมาก เนื่องจากค่ารีเทิร์น พีเรียส หรือ วัฏจักรน้ำท่วมใหญ่จะย่นระยะเวลาเข้ามาเร็วขึ้น เช่น แม่น้ำน่านเมืองพิษณุโลกจะมีระดับการเพิ่มสูงในทุก ๆ 10 ปี ขณะที่แม่น้ำยม อ.บางระกำนั้น ระดับการเพิ่มสูงย่นระยะเวลาเข้ามาในรอบทุก ๆ 5 ปี

แม่น้ำน่านหลังราม่า 18 กย.2554

////

ชมภาพวีดีโอ

[media id=134 width=480 height=360]

แสดงความคิดเห็น