บสย.ร่วม15แบงก์ช่วยฟื้นฟูSMEsน้ำท่วม

วันที่ 14 ธันวาคม 2554 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. จัดงาน บสย. พลิกฟื้นธุรกิจ SMEs ที่ประสบอุทกภัย โดยร่วมมือกับ 15 ธนาคาร ออกมาตรการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูธุรกิจSMEs ดอกเบี้ยต่ำ 3 % เป็นเวลา 3 ปีแรก เพื่อให้ SMEs ได้รับเงินกู้จากสถาบันการเงิน นำไปฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากปัญหามหาอุทกภัย มีนายวิรุฬ  เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายนริศ  ปิยพฤทธิ์ รองผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน

 

นายวิบูลย์  เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไปบสย. กล่าวว่า จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งนี้ ผู้ประกอบการSMEsหลายจังหวัดได้รับผลกระทบเสียหายต่อธุรกิจ บางรายถึงขนานไม่สามารถดำเนินกิจการต่อได้ บยส.จึงร่วมมือกับ 15 สถาบันการเงิน ออกมาตรการเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน 2 มาตรการ ได้แก่ มาตรการที่ 1 การค้ำประกันสินเชื่อ ลูกค้าSMEs ให้สิทธิพิเศษอัตราดอกเบี้ย 3 % ในระยะเวลา 3 ปีแรก หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยตามปกติ และรัฐบาล จะเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน 1.75 % ภายใน 3 ปีแรก

 

มาตรการที่ 2 บสย.พักการชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันเป็นระยะเวลา 6 เดือน สำหรับลูกค้า SMEs ทีบสย.ค้ำประกันอยู่ และได้รับผลกระทบโดบตรงจากน้ำท่วมครั้งนี้

 

นายวิบูลย์ กล่าวต่อว่า สำหรับเงื่อนไขการค้ำประกันเงินกู้ สามารถยื่นขอได้ทั้งลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คืออยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย และลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม คือลูกค้าที่มียอดสั่งซื้อ หรือ ยอดขายกับลูกค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยธนาคารพาณิชย์จะคิดดอกเบี้ย 3 % ในระยะเวลา 3 ปีแกร หลังจากนั้นจะคิดในอัตราปกติของแต่ละธนาคาร และค่าธรรมเนียมการค้ำประกันร้อยละ 1.75 ต่ปี รัฐบาลจะจ่ายให้กับผู้ประกอบการในระยะ 3 ปีแรก ระยะเวลาการค้ำประกันไม่เกิน 7 ปี วงเงินค้ำประกันสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อรายต่อสถาบัน ส่วนกรณีเงินกู้ที่ขอเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพียงอย่างเดียว วงเงินค้ำประกันสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อรายต่อสถาบันการเงิน

 

โดยที่ผ่านมา บสย.ได้จัดกิจกรรมไปแล้ว 4 จังหวัด คือ จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดี และมีกำหนดจัดงานออกบูธไปตามจังหวัดอื่น ๆ เช่น นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดที่ดั้ลผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และร่วมมือกับกระทรวงการคลัง ในกิจกรรม คลังฟื้นฟู กู้ภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดลพบุรีในวันที่ 19 ธันวาคมนี้

แสดงความคิดเห็น