อบต.หินลาดเปิดที่ทำการใหม่อำนวยความสะดวกประชาชน

วันที่ 22 ธันวาคม 2554 นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นอาคารขนาด 2 ชั้น หลังใหม่ ย้ายมาจากอาคารที่ทำการเดิมในพื้นที่หมู่ 5 บ้านชาน ตำบลหินลาด ซึ่งมีขนาดเล็กและคับแคบ ทำให้ราษฎรผู้ติดต่อไม่ได้รับความสะดวก ประกอบกับ อบต.หินลาดได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติกระจายอำนาจจากหน่วยงานต่างๆหลายภารกิจ เพื่อให้การบริหารงาน อบต.และการบริการแก่ประชาชนผู้ติดต่อมีความคล่องตัวและได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ขึ้นในปีงบประมาณ 2553

 

โดยใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บึงทุ่งโขง หมู่ที่ 3 บ้านน้อยใน ตำบลหินลาด บริเวณเนื้อที่ 10 ไร่ เป็นสถานที่ทำการแห่งใหม่ ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 6 เดือนจึงแล้วเสร็จ และทำพิธีเปิดอาคารที่ทำการอย่างเป็นทางการในครั้งนี้

 

นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ยังกล่าวให้ข้อคิดแก่ข้าราชการ พนักงาน และผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน อบต.หินลาด ด้วยว่า การบริการประชาชนที่ดีนั้นไม่เพียงแต่การมีอาคารที่ทำการสวยงามโอ่โถ่ง ใหญ่โต เท่านั้น หากอยู่ที่เจ้าหน้าที่พนักงานต้องมุ่งมั่นในงานบริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อด้วยใจบริการที่เต็มเปี่ยมแท้ใจ เสมือนดูแลญาติพี่น้องหรือคนครอบครัวเดียวกัน เหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ก็จะทำให้ที่ทำการแห่งนี้มีเสน่ห์และสง่างามยิ่งขึ้น

 

/////////////////////////////////////////

 

แสดงความคิดเห็น