มอบผ้าห่มคลายหนาวอ.ชาติตระการ

วันที่ 23 ธันวาคม  นายสนาม คงเนตร ประธานชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก นายดุลยเดช ชินวัตร ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ภูมิภาค – ภาคเหนือ เอไอเอส  พร้อมด้วย พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ และ เทศบาลตำบลป่าแดง  อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ได้ร่วมกันนำผ้าห่มกันหนาว นำไปมอบให้กับเด็ก คนชราและผู้ด้อยโอกาสฐานะยากจน  ชาว ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก จำนวน 1,000 ผืน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มและผ้าห่มกันหนาว   โครงการเอไอเอส  รวมใจบรรเทาภัยหนาว”   

 

นายดุลยเดช ชินวัตร ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ภูมิภาค – ภาคเหนือ เอไอเอส กล่าวว่า “ปีนี้นับเป็นปีที่ 11 ของการจัดโครงการเอไอเอส บรรเทาภัยหนาว โดยในปีนี้ ได้จัดเตรียมผ้าห่มจำนวน 3,000 ผืน เพื่อส่งมอบให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหนาว โดยในครั้งนี้ ได้มามอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 500 ผืนแด่พี่น้อง ต. ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก และนอกจากนี้ เอไอเอสได้ทยอยส่งมอบผ้าห่มกันหนาวไปแล้วในพื้นที่ อ.ลี้ จ.ลำพูน ,อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย , อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ และ จะเดินสายไปมอบไออุ่นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน , อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และ อ.เถิน จ.ลำปาง ”  และ เอไอเอส ยังได้ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวผ่านกองทัพเรือ จำนวน 7,000 ผืน เพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ที่รับผิดชอบของกองทัพเรืออย่างต่อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา โครงการเอไอเอส รวมใจบรรเทาภัยหนาว ได้แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวไปแล้ว รวมจำนวนทั้งสิ้น 48,000 ผืน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 7,680,000 บาท

ด้านนายอำนวย  ม่วงทิม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าแดง  กล่าวว่า ในปีนี้สภาพอากาศหนาวเย็นกว่าและยาวนานกว่าทุกปีที่ผ่านมา  ทาง ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เป็นพื้นที่มีภูเขาล้อมรอบ และบางจุดตั้งอยู่บนยอดเขา  โดยเฉพาะที่บริเวณบ้านร่มเกล้า อากาศจะหนาวเย็นมาก อุณหภูมิลดต่ำกว่า 7-10 องศาเซลเซียส   ส่งผลให้ประชาชนกว่า 2,072 ครัวเรือน จำนวน กว่า 6,000 คน  ยังเดือนร้อนขาดแคลนผ้าห่มกันหนาว ในวัน นี้ทางเทศบาลตำบลป่าแดง พร้อมด้วย เอไอเอสและชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกจึงนำผ่าห่มกันหนาว จำนวน 1,000  ผืนแจกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวแล้ว

////

 

แสดงความคิดเห็น