สร้างรง.เจียระไนเพชรแห่งใหม่230ล้านบ.

นางศุกร์ฤทัย  กรินทนาคะ ผู้จัดารฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท โรซี่ บลูไดมอน จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท โรซี่ บลูไดมอน จำกัด ได้มาลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เจียระไนเพชรในจังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่ปี2532 โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 30/34 ถ.พระลือ จ.ในเมืองอ.เมืองพิษณุโลก สำนักงานใหญ่คือบริษัทโรซี่บลูเอ็นวี ที่ประเทศเบลเยี่ยม ปัจจุบัน มีการจ้างงาน 470 คน มูลค่าการส่งอกเพชรที่เจียระไนแล้ว 3.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อเดือน

 

ในปี 2555 บริษัท ได้ขอส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ เพื่อลงทุนสร้างโรงงานเจียระไนเพชรแห่งใหม่ บนเนื้อที่ 7 ไร่ บนถนนเลี่ยงเมืองด้านตะวันตกของจังหวัด ด้วยมูลค่าการลงทุน 230 ล้านบาท เป็นการลงทุนในตัวโรงงาน 186 ล้านบาท เครื่องจักร 113 ล้านบาท อุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิต 4.5 ล้านบาท เมื่อลงทุนโรงงานแห่งใหม่อย่างเต็มกำลังในระยะเวลา 1-2 ปีนับจากนี้ จะมีกำลังผลิตเพชรดิบได้ 35,000 กะรัตต่อเดือน มูลค่าการส่งออก 26 ดอลล่าร์สหรัฐต่อเดือน โดยจะเริ่มก่อสร้าง มาคม 2555 คาดว่าสร้างโรงงานแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฏาคม 2556 ถึงจุดนั้นจะมีการการจ้างแรงงาน  1,500- 1,850 คน จะเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกของบริษัท

 

นางศุกร์ฤทัย เผยต่อว่า เหตุผลที่บริษัทแม่ที่ประเทศเบลเยี่ยม ตัดสินใจขยายการลงทุนเพิ่มเติมในจังหวัดพิษณุโลก เพราะมั่นใจในศักยภาพการลงทุนในประเทศไทยและจังหวัดพิษณุโลก โดยช่วงเริ่มต้นการลงทุนเมื่อมกราคม 2532 ในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ โรซี่บูลไดมอนได้ตระเวนหาสถานที่ตั้งโรงงานทั่วเมืองไทย และเมื่อมาสำรวจที่พิษณุโลก ได้ที่ตั้งที่เหมาะสมและตัดสินใจตั้งโรงงาน ณ ที่แห่งนี้ จากนั้นได้เริ่มดำเนินการผลิตเจียระไนเพชรส่งบริษัทแม่ที่ประเทศเบลเยี่ยมเรื่อยมา กระทั่งเร็ว ๆ นี้ ประธานบริษัท ได้เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการที่พิษณุโลก มองว่า เมืองพิษณุโลกและประเทศไทย ยังมีโอกาสและศักยภาพสูงในการขยายการลงทุน เนื่องจากโครงสร้างสาธารณูปโภคพร้อม แม้ว่าจะมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายในประเทศไทย แต่ไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการผลิตและส่งออก อีกทั้งศักยภาพของฝีมือแรงงานที่ค่อนข่างสูง มีจุดเด่นในเรื่องความซื่อสัตย์ของพนักงาน เป็นจุดเด่นที่ของพนักงานประเทศไทย ทำให้สำนักงานใหญ่ ตัดสินใจขยายกิจการลงทุนเพิ่มเพื่อเพิ่มกำลังผลิต

 

สำหรับการผลิตเพชรของบริษัทโรซี่ บลูไดมอน จำกัด จังหวัดพิษณุโลกนั้น เป็นหนึ่งใน 12 สาขาของบริษัททั่วโลก โดยบริษัทแม่อยู่ทีประเทศเบลเยี่ยม ศูนย์กลางการค้าเพชรแห่งใหญ่ของโลก ปัจจุบัน โรซี่ มีโรงงานผลิตอยู่ในประเทศจีน 1 โรงงาน คนงาน 1,200 คน ประเทศศรีลังกา 1 โรง คนงาน 700 คน ประเทศอินเดีย 3 โรงงาน คนงาน 1,500 คน และประเทศไทย 1 โรงงาน คนงาน 470 คน ขณะที่โรงงานเจียระไนเพชรในประเทศไทยปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 20 แห่ง จากเดิมเคยมีอยู่ประมาณ 50 แห่ง หลายแห่งได้ย้ายฐานการผลิตไปประเทศเวียดนามและลาว

กระบวนการผลิต เริ่มจาก บริษัทแม่ที่ประเทศเบลเยี่ยม นำเพชรจากแหล่งขดในทวีปแอฟริกา ส่งป้อนไปยังโรงงานเจียระไนทั่วโลก รวมถึงโรงงานที่พิษณุโลก โรงงานพิษณุโลกจะทำการเจียระไนเพชรดิบ และส่งกลับไปที่ประเทศเบลเยี่ยม ที่ผ่านมา การผลิตมีผู้เชี่ยวชาญการผลิตจากต่างประเทศมาสอนแรงงานฝีมือไทย การผลิตในเมืองไทยที่ผ่านมายังผลิตเพชรดิบเพชรไม่ใหญ่ ขนาด 10 สตางค์ ถึง 30 สตางค์ แต่เมื่อตั้งโรงงานแห่งใหม่ จะเพิ่มการผลิตเจียระไนเพชรที่เม็ดใหญ่ขึ้น ตั้งแต่ 1 กะรัตขึ้นไป

นางศุกร์ฤทัย เผยต่อว่า แรงงานพิษณุโลกมีผลมากต่อการตัดสินใจการขยายการลงทุนเพิ่ม เนื่องจากฝีมือค่อนข้างดี และทำงานซื่อสัตย์ ขณะที่เมืองพิษณุโลกก็มีสาธารณูปโภคพร้อม การรักษาความปลอดภัยที่ดี การที่จะฝึกให้แรงงานมีฝีมือนั้น ต้องใช้การฝึกอบรมร่วม 1 ปี บริษัท สมัยแรกเริ่มคนงานจะเป็นผู้หญิงล้วน แต่ปัจจุบันรับแรงงานเพศชายด้วย บริษัทได้พยายามรักษาคนด้วยสวัสดิการแรงงานต่าง ๆ เพื่อดึงแรงงานไว้ อาทิ การให้โบนัสรายเดือน ค่าน้ำมัน เลี้ยงอาหารกลางวัน มีศูนย์รับเลี่ยงเด็กเล็ก เป็นต้น

 

แสดงความคิดเห็น