ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้เป็นธรรมต่อผู้บริโภค

เวลา 10.00 น.วันที่ 28  ธันวาคม 2554 การค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ออกสุ่มตรวจเครื่องสังฆทานและกระเช้าของขวัญปีใหม่ ตามห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไปในจังหวัดพิษณุโลก ในเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคาตามเครื่องสังฆทานและกระเช้าของขวัญปีใหม่

 

นายประจักร์  อ้วนวิจิตร  นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า  ในช่วงปีใหม่ที่จะถึง ประชาชนจะเริ่มออกหาซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคต่างๆ ตรวจจนเครื่องสังฆทาน ชุดไทยธรรม กระเช้าขนมไทยและชุดกระเช้าปีใหม่ ซึ่งอาจมีผู้ประกอบการบางรายฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าที่ใกล้หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพหรือ จำหน่ายสินค้า ราคาสูงเกิน ซึ่งที่ผ่านมาทางทางสำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก มักได้รับร้องเรียนผ่านทางสายด่วน 1569 ดังนั้นในวันนี้ทางการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก จึงได้ออกซุ่มตรวจเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมรวมทั้งเป็นการกำชับทางห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ ติดป้ายแสดงรายการสินค้า ขนาดน้ำหนัก ปริมาณการจุ และราคาสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในภาชนะรวมทั้งค่าภาชนะที่บรรจุ โดยปิดป้ายแสดงราคาไว้ที่ชุดสินค้าหรือบริเวณใกล้เคียง กรณีที่สินค้ามีหลายรายการไม่สามารถปิดป้ายแสดงราคาและรายการสินค้าไว้ได้ ให้จัดทำบัญชีแสดงราคาสินค้า พร้อมราคาสินค้าในชุดสินค้าแต่ละรายการติดไว้ที่ชุดสินค้าหรือวางไว้บริเวณใกล้เคียง ซึ่งหากตรวจสอบพบห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าไม่ติดป้ายแสดงสินค้าก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

นอกจากนี้ทางการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ขอได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการนำสินค้าและผลไม้ไทยมาจัดเป็นชุดของขวัญเพื่อนำไปมอบเป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็งด้วยการนิยมสินค้าไทย

 

แสดงความคิดเห็น