ปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2555  ที่บริเวณพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวกรมป่าไม้ร่วมกับสำนักงาน กปร.   กรมชลประทาน  กองทัพภาคที่ 3   จังหวัดพิษณุโลก   องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง  สโมสรโรตารี่ ภาค 3360 และประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันจัดขึ้นโดยมีส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา พี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน

 

ทั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดมา และเพื่อถวายความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2555 นี้ ตลอดจนเพื่อให้ราษฏรได้รับประโยชน์โดยตรงจากการปลูกป่า พร้อมทั้งยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

 

 

สำหรับต้นไม้ที่นำมาปลูกบนเนื้อที่ 80 ไร่ในวันนี้ประกอบด้วย ต้นประดู่  ต้นมะค่าโมง ต้นกระถินเทพา ต้นสัก ต้นมะฮอกกานี จำนวน 1

,600 ต้น

แสดงความคิดเห็น