ตรวจเตรียมการป้องกันน้ำท่วมขุดลอกคูคลองคืบหน้า 70 %

 เช้าวันนี้ ( 9 มิ.ย.55 ) ที่ห้องประชุม 772 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายนิวัฒน์ธำรง  บุญทรงไพศาล และคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย โครงการเยียวยาฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ งบกลาง พ.ศ.2555 และโครงการบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งถือเป็นจังหวัดต้นน้ำ

 

โดยมีนายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ ชลประทานจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานการจัดการบริหารน้ำของจังหวัดพิษณุโลก ในช่วงฤดูน้ำหลากปีนี้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการขุดลอกแม่น้ำยมในพื้นที่อำเภอพรหมพิรามและอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งขุดลอกบึงตะเคร็ง บึงระมาณ บึงขี้แร้ง และซ่อมแซมประตูน้ำ ลำคลองสาขาของแม่น้ำยมในพื้นที่ 2 อำเภอ ดังกล่าว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก ซึ่งขณะนี้โครงการต่าง ๆ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเฉลี่ยร้อยละ 70 % แต่ได้มีฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ รวมทั้งน้ำเหนือไหลบ่า ทำให้เป็นอุปสรรคการทำงานพอสมควร

 

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา โดยหลังจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับทราบข้อมูล และจะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ก่อนที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะเดินทางมาตรวจติดตามผลการทำงาน อีกครั้งประมาณกลางเดือนนี้ 

 

แสดงความคิดเห็น