ชาวพิจิตรร่วมบริจาค 12 ล้าน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าพบ ท่านเจ้าคุณพระราชพุฒิเมธี เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร พันตำรวจโท อดุลย์ บุญเสรฐ อดีตสมาชิกผู้แทนราษฎร จังหวัดพิจิตร และประชาชนชาวจังหวัดพิจิตร 84ราย เพื่อรับบริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างวิทยาเขตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิจิตร กว่า 12 ล้านบาท ณ วิทยาลัยชุมชนทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ซึ่งเงินที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ เป็นความร่วมแรงร่วมใจ ของประชาชนชาวพิจิตรและมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการจัดตั้งวิทยาเขต ฯ บนที่ดินประมาณ 700 ไร่ ซึ่งได้รับการบริจาคจาก พันเอกหญิง ดร.สมสมัย สิทธิเกษร โดยคาดว่าในปีการศึกษา 2557 จะมีการเปิดการเรียนการสอนรับนิสิตเข้าศึกษาในสาขาEarth Science หรือ Earth Technology สาขา Biological Science หรือBiological Technology สาขา Service Industry and Innovation และสาขาAgriculture Natural Resource and Environmental รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคต

แสดงความคิดเห็น