เปิดตัวพรรคพลังสหกรณ์ที่จังหวัดพิษณุโลก

เวลา 19.00 น.วันที่ 15 มิถุนายน 2555 ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีการจัดงานเปิดตัวพรรคพลังสหกรณ์ ในงานประชุมชมรมผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ที่จัดประชุมในจังหวัดพิษณุโลกในช่วงเช้าที่โรงแรมอมรินทร์ ลากูน และช่วงค่ำ มีการจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีน 160 โต๊ะ มีสมาชิกชมรมผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 400 แห่ง จำนวน 2,500 คนมาร่วมงาน พร้อมกับมีพิธีเปิดตัวพรรคพลังสหกรณ์ในงานดังกล่าวไปในตัวด้วย

 

ในการจัดพิธีพรรคพลังสหกรณ์ที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้ ได้จัดให้หัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค ที่ปรึกษาพรรค ขึ้นกล่าวทิศทางการดำเนินงานและนโยบายของพรรคพลังสหกรณ์ โดยว่าที่ร้อยตรีทวีป  ยอดเศรณี ประธานที่ปรึกษาพรรคพลังสหกรณ์ ( อดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ) ได้เป็นประธานกล่าวเปิดตัวพรรคพลังสหกรณ์ในวันนี้ จากนั้นนายสมเกียรติ  โสภณพงศ์พิพัฒน์ หัวหน้าพรรคพลังสหกรณ์ ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของพรรคพลังสหกรณ์ที่มาเปิดตัวที่จังหวัดพิษณุโลก ด้วยเป็นสถานที่แห่งแรกที่สหกรณ์วัดจันทร์ ถือกำเนิดเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อ 96 ปีมาแล้ว

 

ว่าที่ร้อยตรีทวีป  ยอดเศรณี ประธานที่ปรึกษาพรรคพลังสหกรณ์ กว่าว่า ระบบสหกรณ์ถือกำเนิดในประเทศไทยมา 96 ปี แล้ว มีสหกรณ์ 7 ประเภท อาทิ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 6,906 สหกรณ์ มีสมาชิกในระบบสหกรณ์ 10.8 ล้านครัวเลือน ทุนดำเนินการของสหกรณ์ทั้งหมด 1.7 ล้านล้านบาท การตั้งพรรคพลังสหกรณ์ขึ้นมา จะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อสมาชิกสหกรณ์ จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศได้

นายสมเกียรติ  โสภณพงศ์พิพัฒน์ หัวหน้าพรรคพลังสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้เตรียมการเปิดพรรคพลังสหกรณ์มาร่วม 6 เดือนแล้ว และจดทะเบียนก่อตั้งพรรคกับคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันมีสมาชิก 5,000 ราย มีสำนักงานสาขาพรรคแล้ว 2 แห่ง เป้าหมายจะเปิดสำนักงานสาขาพรรคให้ครบทุกภาคของประเทศไทย และจะใช้จังหวัดพิษณุโลก เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรค ด้วยเป็นจุดเริ่มต้นสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย ขณะนี้กำลังเตรียมการสถานที่ บริเวณสหกรณ์วัดจันทน์

 

นายสมเกียรติ เผยต่อว่า ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องยืนอยู่บนขาของตัวเอง เราศรัทธาวิธีคิดและชบวนการสหกรณ์จะนำหาประเทศชาติอยู่รอดต่อไปได้ หลังจากที่เราเปิดตัวพรรคพลังสหกรณ์ เราจะเปิดรับสมัครสมาชิกทั่วประเทศ การที่เราตั้งพรรค เราคิดว่า ขบวนการสหกรณ์ที่ตั้งมากว่า 96 ปี น่าจะมีทิศทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบ พรรคการเมืองจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเราทำเรื่องนโยบาย ปัจจุบันนโยบายของรัฐหลายประการ ส่งผลกระทบกับชาวสหกรณ์และเกษตรกรโดยตรง ยกตัวอย่างเช่น โครงการรับจำนำ โครงการพักชำระหนี้เกษตรกร การแก้ไขปัญหาอุทกภัย มันกระทบกับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ และที่ผ่านมาเราไปหวังพึ่งฝ่ายการเมืองมากจนเกินไป ทำให้เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาของเราได้อย่างตรงจุด

 

เราจะผลักดันให้สหกรณ์เข้าไปมีบทบาทกับโครงการรับจำนำเหมือนเดิม ในอดีต สหกรณ์เคยเข้าไปร่วมกับโครงการรับจำนำข้าว ช่วงปี  2551-2552 ช่วงนั้น ภาครัฐให้สหกรณ์เข้ามีมีบทบาทในการรับจำนำข้าว ทำให้โครงการรับจำนำเกิดความโปร่งใส และอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับสมาชิก สมาชิกสหกรณ์สามารถนำข้าวมาร่วมจำนำกับสหกรณ์ สหกรณ์ก็จ่ายเงินให้กับสมาชิกได้ทันที เมื่อรวบรวมมากจำนวนหนึ่ง สหกรณ์ก็นำข้าวเข้าไปรวมโครงการกับโรงรีที่ร่วมโครงการรับจำนำกับรัฐบาล แต่ปัจจุบัน โครงการรับจำนำข้าว ภาครัฐได้ตัดขบวนการสหกรณ์ออกไป ทำให้เกิดกระบวนการรับจำนำที่ล่าช้า กว่าเกษตรกรจะได้เงินจากโครงการรับจำนำข้าวต้องใช้เวลานานเกินไป

 

“เมื่อมีการเลือกตั้งพรรคก็พร้อมลงสู่สนามเลือกตั้งในการเลือกระบบปาร์ตี้ลิสต์ในเรื่องการขายนโยบาย เป็นช่องทางหนึ่งที่เราเสนอนโยบาย สมาชิกเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ 10 ล้านครัวเรือน ถ้าเห็นชอบับนโยบายเรา เราเชื่อมั่นว่าจะขานรับนโยบายของเรา ส่วนระบบเขตเราไม่มุ่งเน้น การแข้งขันในระบบเขตจะใช้ทุนทรัพย์จำนวนมาก เราไม่สามารถไปปฏิเสธหรือแข่งขันในระบบเขตได้

 

หลังจากนี้จะมุ่งไปสู่การหาสมาชิกพรรคการเมืองให้มากที่สุด เราตั้งเป้าหมายจะเป็นพรรคการเมืองที่มีสมาชิกพรรคมากที่สุดในประเทศไทย ขณะนี้ เรามีสมาชิกแล้ว 5,000 ราย สองสาขาพรรคที่จ.พิจิตร และจ.กระบี่ และจะเปิดอีกสองสาขาที่จ.ชัยภูมิ และกรุงเทพมหานครฯจะเปิดเร็ว ๆ นี้

 

สำหรับพรรคพลังสหกรณ์ที่เปิดตัววันนี้ มีนายสมเกียรติ  โสภณพงศ์พิพัฒน์ อายุ 52 ปี ผู้จัดการสหกรณ์ชาวนาวชิรบารมี จ.พิจิตร เป็นหัวหน้าพรรค มีนายอดิศักดิ์  ฟักแฟง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จ.กำแพงเพชร เป็นเลขาธิการพรรค มีกรรมการ 15 ราย และที่ปรึกษาพรรค 15 ราย

 

ชมภาพวิดีโอครับ

แสดงความคิดเห็น