ประมงปล่อยสัตว์น้ำในแหล่งน้ำบางระกำโมเดล

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 55 กรมประมงเร่งปล่อยสัตว์น้ำลงแหล่งน้ำบางระกำโมเดล ที่บริเวณคลองเกตุ คลองกล่ำ ม.9 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ตามโครงการปล่อยกบในนา ปล่อยปลาในหนอง เพื่อให้เป็นแหล่งที่มีสัตว์น้ำและสร้างระบบนิเวศน์ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ เนื่องขณะนี้มีน้ำไหลเข้าขังในคลองเกตุ คลองกล่ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งเหมาะสมในการเพาะสัตว์น้ำเป็นอย่างมาก ตลอดทั้งเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ใหญ่แห่งหนึ่งใน อ.บางระกำ

 

นายเมธา คชาภิชาติ นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กล่าวว่า ทั้งนี้ทางกรมประมงจัดให้นำสัตว์น้ำมาปล่อยลงแหล่งน้ำในพื้นที่คลองเกตุคลองกล่ำ ในพื้นที่ทั้งหมด 11 หมู่บ้านของตำบลชุมแสงสงคราม  ขณะนี้ได้ดำเนินการปล่อยไปแล้ว จำนวน 8 หมู่บ้าน ส่วนที่เหลือกำลังดำเนินการปล่อยเพิ่มอีก โดยจะปล่อยปลาในพื้นที่แต่ละแห่ง จำนวน 10,000 ตัว มีปลาตะเพียน ปลานิล และปลายี่สก ส่วนกบจะปล่อยแหล่งน้ำละ 2,000 ตัว ในพื้นทีนาข้าว เพื่อกลับสู่ธรรมชาติ มีความเจริญเติบโตในระบบนิเวศน์

 

นายกิตติพงษ์ ในไพศาล ประมงอำเภอบางระกำ กล่าวว่า ทางประมงอำเภอได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด อบต.ชุมแสงสงคราม และประชาชน ร่วมกันปล่อยสัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำแห่งใหม่ ในคลองเกตุ คลองก่ำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำในโครงการบางระกำโมเดล ที่กำลังดำเนินการ เพื่อให้มีระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ และเป็นแหล่งอาหารของคนในพื้นทมี่ต่อไปในอนาคต

แสดงความคิดเห็น