บางระกำเร่งเกี่ยวข้าวหวั่นอีก 15 วันน้ำท่วมทุ่ง

วันที่ 20 มิถุนายน 2555 ที่บ้านตะแบกงาม ม.9 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ชาวนาได้ระดมว่าจ้างรถเกี่ยวข้าวทังในและนอกพื้นที่ มาเกี่ยวข้าวในแปลงนาของตนเอง เนื่องจากเกรงว่า หากไม่รีบดำเนินงาน และรถเกี่ยวข้าวคิวไม่ว้าง ในช่วงต้นเดือนกรกฏาคม 2555 อาจจะประสบปัญหาแม่น้ำยมล้นตลิ่ง ไหลเข้าท่วมทุ่งนาได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องเผชิญทุกปีในช่วงต้นของฤดูฝน ในช่วงนี้ จึงเห็นรถเกี่ยวข้าวลงเต็มพื้นที่ แม้ว่าข้าวที่ปลูกจะยังไม่ถึงอายุในการเก็บเกี่ยวก็ตาม ทำให้ได้ข้าวเขียว ข้าวสด ที่ขายได้ในราคาต่ำตันละ 3,000-4,000 บาทเท่านั้น

นายสุรเดช  น้ำทิพย์  ส.อบต.ชุมแสงสงคราม หมู่ 9 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก  เปิดเผยว่า ในปีนี้ น้ำจากแม่น้ำยมสายหลัก และแม่น้ำยมสายเก่า จากจังหวัดแพร่และจังหวัดสุขัทย ได้ไหลงมาในในพื้นที่ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ และท่วมนาข้าวได้รับความเสียหายไปประมาณ 600 ไร่ในรอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา ขณะนี้ น้ำที่ท่วมในพื้นที่ได้ลงลง 50 เซนติเมตรแล้ว แต่ชาวนาก็ไม่ไว้วางใจในสถานการณ์ คาดการณ์ว่า อีกประมาณ 15 วัน หรือช่วงต้นเดือนกรกฏาคม 2555 น้ำอาจจะกลับมาท่วมอีกระลอก และปริมาณมากกว่าเดิมเหมือนฤดูกาลน้ำท่วมอ.บางระกำในทุกปี ดังนั้นช่วงนี้ชาวนาในพื้นที่จึงต้องเร่งจ้างรถเกี่ยวข้าวในแปลงนาของตน แม้ว่าข้าวจะยังไม่สุกงอมเต็มที่ และขายได้ราคาต่ำ ตันละ 3,000-4,000 บาทเท่านั้น ยังดีกว่าเกี่ยวไม่ทัน แล้วถูกน้ำท่วมเสียหาย

 

นายสุรเดช เผยต่อว่า ในช่วงนี้ ชลประทานพิษณุโลก กำลังเร่งขุดลอกคลองเกตุ คลองกล่ำ ในพื้นที่ต.ชุมแสงสงคราม ซึ่งจะเป็นผลดีต่อพื้นที่ม.9 ต.ชุมแสงสงคราม ในการระบายน้ำจากแม่น้ำยม ที่ไหลท่วมมาจากอ.กงไกรลาศ จ.สุขัทย เพื่อระบายออกสู่แม่น้ำยมที่อ.บางระกำ ตนได้เสนอรัฐบาล ให้ขุดคลองเชื่อมระหว่างคลองเกตุและคลองกล่ำ เพื่อให้การระบายน้ำเร็วขึ้นไปอีก วงเงินงบประมาณ 5 ล้านบาท

 

ขณะที่ในวันนี้ ชลประทานจังหวัดพิษณุโลก ได้ระดมเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ขุดลอกคลองเกตุ-คลองกล่ำ ในพื้นที่ม.9 ต.ชุมแสงสงคราม อย่างเต็มกำลัง เพื่อให้เสร็จเร็วขึ้นให้ทันในเดือนสิงหาคม 2555 เพื่อสามารถระบายน้ำที่ท่วมขังในอ.บางระกำได้เร็วขึ้น จากกำหนดการเดิมคาดการณ์จะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2555

แสดงความคิดเห็น