โชว์นวัตกรรมTaping technique รักษากล้ามเนื้ออักเสบ

ช่วงเย็นวันที่ 13 กรกฏาคม 2555 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.พิษณุโลก    มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก   ได้เชิญอาจารย์ Hatanaka Ryoichi ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการแพทย์ทางเลือกที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น(สถาบัน Complementary Alternative Medicine Academy)และคณะ สาธิตการรักษาโรค เกี่ยวกับการเจ็บปวดความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูก โดยใช้ TapingTherapy  ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศาสตร์การแพทย์ทางเลือกแห่งแรกในประเทศไทย   ซึ่งปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนที่เดินทางมาช็อปปิ้งภายในห้างเป็นอย่างมาก  และเป็นการเผยแพร่เทคนิคการรักษาสู่สายตาประชาชนภายนอกเป็นครั้งแรก เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 22 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ต้องการก้าวสู่ มหาวิทยาลัยนวตกรรมก่อนบรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน และให้ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรนำมาใช้ในการรักษาประชาชน   

Mr.Hatanaka Ryoichi ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการแพทย์ทางเลือก Complementary Alternative Medicine Academy กล่าวว่า สำหรับศาสตร์วิชา Taping Therapy เป็นการดูแลผู้ประสบปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับการเจ็บปวดจากความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก รวมถึงการเสริมความงามโดยไม่ต้องทำการผ่าตัด โดยเทคนิคดังกล่าวเป็นการใช้แผ่นเทปพิเศษร่วมกับสมุนไพรท้องถิ่นติดบริเวณสรีระของร่างกายเพื่อช่วยลดความตึงและแรงเค้นที่เกิดกับกล้ามเนื้อที่ได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บ ทำให้สามารถบรรเทาอาการเจ็บปวด ซึ่งเป็นการเสริมแรงกับการรักษาโดยศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์อื่น และอาจมีการใช้เครื่องมือกระตุ้นด้วยคลื่นความสั่นสะเทือนเพื่อให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อร่วมด้วยในบางรายที่การเจ็บปวดของกล้ามเนื้ออยู่ในบริเวณที่ไม่สามารถใช้การกดจุดได้ ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพที่มีราคาย่อมเยา โดยในปัจจุบันอาจารย์ Hatanaka ได้ใช้เทคนิคดังกล่าวในการดูแลนักกีฬาระดับชาติของประเทศญี่ปุ่นและได้รับเกียรติให้ดูแลนักกีฬาของประเทศต่างๆในการแข่งขันระดับนานาชาติที่จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังใช้ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ อีกด้วย

โดยทางมหาวิทยาลัยนเรศวรได้บรรจุไว้เป็นหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์   เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ เพื่อรองรับความต้องการการเป็นศูนย์กลางของระบบบริการสาธารณสุข รวมถึงการเผยแพร่สู่ประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคต

แสดงความคิดเห็น