จีนบุกลงทุนไทยมากขึ้นเปิดอาเซียน

วันที่ 18 กรกฎาคม  2555  นายสัญชัย  ฐิติปุญญา รองนายก อบจ.พิษณุโลก  ได้เชิญนายวิชัย  วิทยฐานกรณ์  คณะอนุกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง ไทย-ยูนนานและจีนตอนใต้  เดินทางมาให้ความรู้กับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ จ.พิษณุโลก นักธุรกิจ และ ผู้บริหารสถานศึกษา   ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ที่โรงแรมพิษณุโลกออร์คิด  ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้มีการเตรียมตัวรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน ในปี 2558

นายสัญชัย  ฐิติปุญญา รองนายก อบจ.พิษณุโลก   กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อต้องการกระตุ้นเตือนผู้ประกอบการนักธุรกิจ และสถานศึกษา เตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน  ว่าเราจะเป็นผู้ผลิตสินค้าส่งขายเพื่อรับผลประโยชน์ การเตรียมตัวเพื่อต่อสู่กับการแข่งขัน  โดยเฉพาะ ประเทศจีน จะมีการผลักดันคนเป็นล้านคนออกมากว้านซื้อที่ดินในประเทศไทยหลายจุดโดยเฉพะ จ.พิษณุโลก มีกระแสข่าวว่ามีการเตรียมตัวซื้อที่ดิน  โดยอาจมาซื้อในรูปของเอกชน  นักลงทุนจากจีน หรือเป็นนอมินี ซื้อที่ดิน เพื่อรับผลประโยชน์ตั้งธุรกิจในประเทศไทยแล้ว  มีการออกกฎหมายเพื่อตั้งรับการกว้านซื้อที่ดิน   การมาประชุมครั้งนี้ต้องการสะท้อนปัญหา ให้ภาครัฐช่วยหามาตรการป้องกัน  ก่อนที่ดินจะอยู่ในมือของชาวต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่  นอกจากนี้วัตถุดิบอย่างสมุนไพรไทยควรมีการอนุรักษ์ เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าไทยในอนาคต  สิ่งที่น่าเป็นห่วง  นอกจากปริมาณคนจากหลากหลายประเทศจะเข้ามาได้อย่างเสรีแล้ว สินค้ามากมายราคาถูกกว่าของเรา เช่นกางเกง ราคา 100-200 บาท เพราะแรงงานอย่างเช่นในประเทศจีนถูกมาก  แต่จนถึงวันนี้ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และสถานศึกษาตื่นตัวกับเรื่องนี้เพียงใด   การประชุมครั้งนี้เป็นการมาหารือเพื่อเตือนสติให้คนพิษณุโลกจะต้องเริ่มตื่นตัว เนื่องจากเหลือเวลาไม่กี่ปีแล้ว

 

ด้าน นายวิชัย  วิทยฐานกรณ์  คณะอนุกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง ไทย-ยูนนานและจีนตอนใต้   กล่าวว่า ประเทศจีน เวลานี้มีการเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว  ด้วยจำนวนประชาชนที่มีมากกว่า 1.3 พันล้านคน กับพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร นับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ที่สุดในโลก  จากสภาพการแกร่งแย่งแข่งขันที่มีสูงทำให้ ประชากร เอารัดเอาเปรียบ  มีการใช้เงินซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อธุรกิจและผลประโยชน์ตามความต้องการ  ยังกังวลว่าหากมีประชากรจีนมาตั้งรกรากในประเทศไทย แล้วคนไทยไม่เตรียมตัวทำอะไร ในอนาคตเราจะเป็นเพียงลูกจ้างในการผลิต ไม่มีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจ เราต้องมองหาสิ่งที่จะทำให้เราอยู่รอดได้ หลังจากเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว

แสดงความคิดเห็น