มน.เปิดงานเกษตรนเรศวรครั้งที่ 10

เปิดงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 10

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 ก.ค.ที่ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพย์ยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  จิยายน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 10  พร้อมกับเสวนาปาฐกถาพิเศษในเรื่อง “ความมั่นคงทางอาหารภายใต้ภาวะภัยพิบัติทางธรรมชาติ”โดยมีนิสิต นักศึกษาคณะคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และประชาชนเดินทางเข้าร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้อย่างคับคั่ง

 

นอกจานี้ภายในงานได้มีการจัดให้มีการการประชุมวิชาการทางการเกษตร รวมถึงการจัดนิทรรศการทางการเกษตร บู๊ทแสดงตัวอย่างศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตที่จะได้รับของเหล่าเกษตรกรซึ่งทำให้รายได้ที่จะได้รับนั้นลดน้อยลงไปและจะมีการแข่งขันวิชาการของนักเรียน นักศึกษา การจัดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรซึ่งจะได้นำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของคนในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการจัดการแข่งขันการประกวดไก่ชนนเรศวร และการประกวดสุนัขไทยพันธ์บางแก้วอีกด้วย และรอบรอบงานยังมีการจัดร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชสวน พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับที่ใช้จัดสวนในบ้าน รวมไปถึงพันธุ์ปลาสวยงามอีกมากมายภายในงานอีกด้วย

 

สำหรับงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 10 ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 29 ก.ค. นี้ หากประชาชนท่านใดต้องการไปเที่ยวผมก็สามารถไปร่วมงานกันได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

////

แสดงความคิดเห็น