เขื่อนแควน้อยยังรับน้ำได้อีกเพียบ

วันที่ 25 ก.ค.2555 นายสมหวัง ปารสุขสาร   ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน กล่าวว่า ขณะนี้ทางเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน  อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำที่กักเก็บอยู่ที่ 235 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 25 % ของตัวเขื่อน โดยเขื่อนแควน้อย สามารถบรรจุน้ำได้ถึง 939 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกจำนวนมาก ถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะมีพายุ “วีเซนเต้” เข้ามาในหลายจังหวัดของประเทศไทยก็ตาม แต่ทางเขื่อนแควน้อย ก็ยังสามารถกักเก็บน้ำได้อีกกว่า 705 ล้านลูกบาศก์เมตร

 

ในช่วง 2-3 วันนี้มีน้ำได้ไหลเข้าเขื่อนมากขึ้น เฉลี่ยวันละ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ทางเขื่อนก็ได้ระบายน้ำ ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร เป็นประจำทุกวัน โดยที่ระบายถึงวันละ 3.024 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเช่นกัน คาดว่าพายุลูกนี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนอย่างแน่นอน

 

นายสมหวัง  ปารสุขสาร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ยังกล่าวอีกว่า ขณะนี้การซ่อมแซมตลิ่งที่เกิดจากน้ำท่วมจุดต่างๆ เมื่อปีที่ผ่านมานั้น เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตัวเขื่อนสามารถกักเก็บน้ำได้ตามปกติ ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ อ.วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร พื้นที่ทางการเกษตรสามารถใช้สอยจำนวนกว่า 155,000ไร่

 

แสดงความคิดเห็น