ยุติธรรมเดินสายช่วยเหลือหนี้สินนอกระบบให้ประชาชน

 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ เลขานุการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมายและส่งเสริมการเข้าถึงความเป็นธรรมด้านปัญหาหนี้สินภาคประชาชน จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ผู้นำชุมชนและประชาชนที่เป็นหนี้จาก 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน  ที่โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก

พ.ต.ท.วิชัย กล่าวว่า จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลถึงวิถีการดำเนินชีวิต ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนโดยเฉพาะปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งกระทรวงยุติธรรมมีบทบาทและภารกิจด้านกฏหมายและการบังคับใช้กฏหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฏหมาย ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นเหตุทำให้ต้องพึ่งพาเงินนอกระบบที่มีนายทุนเอารัดเอาเปรียบในการทำสัญญาที่ไม่เป็นธรรมฉ้อฉลหลอกลวงด้วยการทำนิติกรรมอำพรางการกู้ยืมเงินโดยเรียกอัตราดอกเบี้ยเกินกว่ากฏหมายกำหนด ทำให้ลูกหนี้ต้องแบกรับภาระการชำระหนี้สูงเกินความจริง และเมื่อถูกฟ้องร้องดำเนินคดีลูกหนี้ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บางรายไม่ได้เข้าต่อสู้คดีเป็นเหตุให้บังคับคดียึดทรัพย์สินที่อยู่อาศัยทำให้ได้รับความเดือดร้อน 

 

จากปัญหาดังกล่าว มีความรุนแรงและขยายวงกว้างในหลายพื้นที่  ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม จึงมีมาตรการเชิงรุกในการช่วยเหลือประชาชน จึงจัดโครงการเผยแพร่กฎหมาย ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การเข้าถึงระบบสินเชื่อของสถาบันการเงิน การรับเรื่องร้องเรียน โดยมีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการคลัง หน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษาและองค์กรภาคเอกชน ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน  ตรวจสอบข้อเท็จจริง วิเคราะห์ในเชิงนโยบายภาครัฐ และพิจารณาแนวทางช่วยเหลือสนับสนุนแหล่งเงินทุนจากภาครัฐและสถาบันการเงินรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กันไป

 

นายวิชัย กล่าวว่า  การเดินสายออกมาให้ความรู้ทางด้านกฎหมายกับประชาชนที่ จ.พิษณุโลกครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรก ก่อนตระเวนออกไปยังจังหวัดสำคัญทั่วประเทศ  ซึ่งทางหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมจะนำปัญหา ข้อมูล และหลักฐานจากลูกหนี้ที่ได้รับความเดือดร้อนมาดำเนินการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ     ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย พร้อมพึงระมัดระวังในการทำนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ป้องกันการเป็นลูกหนี้ถูกเอารัดเอาเปรียบในกลุ่มประชาชนในทุกพื้นที่ต่อไป

แสดงความคิดเห็น